Uniwersytet Łódzki – system USOS UŁ

Uniwersytet Łódzki jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce, stawiającą na ciągły rozwój – tak swój, jak i swoich studentów. Jest to miejsce pozwalające zdobyć uczniom odpowiednią wiedzę, a także daje szansę na objęcie prestiżowych stanowisk pracy w przyszłości.

Uniwersytet Łódzki prowadzi szkoły doktorskie oraz kształci kadrę naukową. Przyczynia się także do rozwoju społecznego i ekonomicznego regionu łódzkiego. Jest to uczelnia otwarta na współpracę z wieloma instytucjami dydaktycznymi oraz naukowymi. 

Wpływ na powstanie uniwersytetu w Łodzi miał polski biolog prof. Teodor Vieweger.  Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli trzej znakomici przedstawiciele nauki polskiej:

 • Józef Chałasiński,
 • Tadeusz Kotarbiński,
 • Jan Szczepański.

Aktualnie Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 12 wydziałach:

 • Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydziale  Chemii
 • Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Wydziale Filologiczny
 • Wydziale Filozoficzno-Historyczny
 • Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydziale Matematyki i Informatyki
 • Wydziale Nauk Geograficznych
 • Wydziale Nauk o Wychowaniu
 • Wydziale Prawa i Administracji
 • Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydziale Zarządzania.

Strona uczelni: