Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – system USOS UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza polska uczelnia wyższa. Została założona w 1364 roku z fundacji Kazimierza III Wielkiego, a następnie w 1400 roku, dzięki inicjatywie Władysława II Jagiełły, odnowiona z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej. Zatem nadana uczelni w 1817 roku nazwa Jagielloński, nie była przypadkowa i ważne było to, aby podkreślić związek uniwersytetu z tą dynastią.

Wśród absolwentów uczelni wymienia się wielu sławnych ludzi kultury i nauki, a także polityków i duchownych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowali między innymi:

  • Mikołaj Kopernik,
  • Stanisław Lem,
  • Andrzej Duda,
  • Wisława Szymborska,
  • Karol Olszewski.

Studia na Uniwersytecie Jagielońskim prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania:

  • licencjackim,
  • magisterskim,
  • doktoranckim.

W skład UJ wchodzi szesnaście wydziałów – trzynaście wydziałów głównych oraz trzy Collegium Medicum. Kształcenie studentów odbywa się między innymi w zakresie matematycznym, ekonomicznym, socjologicznym, ekonomicznym i historycznym.

Strona uczelni:

Przeczytaj też więcej o USOS UJ.