Uniwersytet Śląski w Katowicach – system USOS UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach wyróżnia ogromny potencjał – zarówno naukowy, jak i dydaktyczny. Jest to uczelnia o bogatej tradycji połączonej z nowoczesnością i wielowymiarowym charakterem uczelni. Uniwersytet Śląski oferuje ponad 50 kierunków studiów, a do najpopularniejszych zaliczyć można:

 • Administrację
 • Animację społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną
 • Arteterapię
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Biologię
 • Biotechnologię
 • Doradztwo filozoficzne i coaching
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej
 • Fizykę
 • Geologię
 • Historię sztuki
 • Informatykę
 • Kognitywistyka
 • Kulturoznawstwo
 • Mechatronikę
 • Pedagogikę
 • Politologię
 • Pracę socjalną
 • Prawo
 • Socjologię.

Strona uczelni: