Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – system USOS APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) to najstarsza uczelnia pedagogiczna w naszym kraju. Maria Grzegorzewska jest założycielką i patronką uczelni.

Na wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia na takich kierunkach jak:

  • pedagogika specjalna,
  • pedagogika,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Tutaj znajdziesz jak korzystać z USOS APS.

Natomiast na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych dostępne sa następujące kierunki:

  • praca socjalna,
  • socjologia,
  • psychologia.

Strona uczelni: