Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – USOS KIELCE

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach to polska uczelnia techniczna założona w 1965. Politechnika prowadzi studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Uczelnia ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach, a także doktora habilitowanego nauk technicznych następujących czterech dyscyplinach:

 • budowie i eksploatacji maszyn;
 • budownictwie;
 • elektrotechnice;
 • inżynierii środowiska.

Kierunki na jakich prowadzona jest rekrutacja to:

 • architektura
 • budownictwo
 • geologia inżynierska
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • automatyka i robotyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn
 • transport
 • wzornictwo przemysłowe
 • ekonomia
 • inżynieria danych
 • logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Strona uczelni: