Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – system USOS UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jedną z najchętniej wybieranych przez studentów uczelni publicznych w Polsce. Na UKSW studiuje ponad 10 tysięcy studentów. 11 wydziałów oferuje 42 kierunki studiów, zarówno ścisłe jak i humanistyczne. Do najczęściej wybieranych kierunków należą między innymi:

 • biologię, więcej w artykule „Kierunki na wydziale Biologii i Nauk o Środowisku w systemie USOS UKSW” na Ogrody24.com.pl,
 • filozofię,
 • psychologię
 • matematykę,
 • chemię
 • archeologię,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • pedagogikę,
 • prawo i administrację,
 • stosunki międzynarodowe,
 • prawo kanoniczne;
 • nauki o rodzinie;
 • dziennikarstwo i komunikację społeczną,
 • pielęgniarstwo.

Szeroka oferta edukacyjna daje możliwość uzyskania różnych stopni wykształcenia. Od 2000 r. uczelnia uczestniczy w programie ERASMUS, co umożliwia studentom naukę także za granicą.

Wszystkie z wydziałów uczelni znajdują się pod nadzorem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Strona uczelni:

Przeczytaj też więcej o USOS UKSW.

O stypendiach socjalnych przeczytasz na http://www.naturalfactory.pl/dzial-pomocy-materialnej-w-systemie-usos-uksw-jaka-grupa-studentow-moze-liczyc-na-stypendium-socjalne/.