Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie – system USOS UR

Oficjalną datą powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego jest 1 września 2001. Uniwersytet Rzeszowski powstał w wyniku połączenia trzech uczelni wyższych:

  • Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
  • Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Lulek był pierwszym rektorem uniwersytetu.

W 2006 roku, z okazji obchodów pięciolecia uczelni na patronkę wybrano św. Jadwigę Andegaweńską.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego obejmuje 46 kierunków studiów. W ramach jedenastu wydziałów studenci mają możliwość zdobyć widzę w ramach nauk społecznych, rolniczych, humanistycznych, socjologicznych oraz pedagogicznych.

Strona uczelni: