Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie – system USOS WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie jest to cywilno-wojskowa uczelnia techniczna. Akademia kształci zarówno studentów cywilnych, jak i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi także działalność naukowo-badawczą związaną z  potrzebami gospodarki narodowej oraz na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Uczelnia oferuje kształcenie w wielu kierunkach:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • informatyka w medycynie
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • optoelektronika
 • zarządzanie.

Co więcej władze uczelni stawiają na rozwój swoich studentów, którzy mogą spełniać swoje ambicje uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych oraz biorac udziął w prestiżowych konkursach.

Strona uczelni: