Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – system USOS UE WROC

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywa bardzo istotną rolę w kształceniu ekonomistów w Polsce. Jest to uczelnia stawiająca na rozwój i stałą współpracę dydaktyczno-naukową z partnerami zza granicy.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego obejmuje 11 kierunków prowadzonych w języku polskim oraz 4 kierunki realizowane w języku angielskim.

Absolwenci uczelni znajdują najczęściej zatrudnienie w:

  • firmach produkcyjnych i handlowych,
  • w bankach,
  • izbach i urzędach skarbowych.

Wielu absolwentów studiów magisterskich korzysta z możliwości studiów podyplomowych poszerzając swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie.

Strona uczelni: