Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – system USOS UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to akademicka jednostka publiczna, która stanowi integralną część narodowego systemu edukacji.

Uczelnia oferuje 21 kierunków studiów na czterech wydziałach:

  • Wydziale Humanistycznym,
  • Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych,
  • Wydziale Nauk Ścisłych,
  • Wydziale Przyrodniczym.

Na uniwersytecie uczniowie prowadzą bardzo aktywną działalność studencką w ramach kół naukowych oraz licznych organizacji.

Strona uczelni: