Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – system USOS UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa państwowa uczelnia wyższa we wschodniej Polsce. Szeroka oferta edukacyjna obejmuje 12 wydziałów, kształcących studentów na kierunkach społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych oraz historycznych. Celem kształcenia uniwersytetu jest rozwój studentów w ponad pięćdziesięciu dziedzinach nauki. Spod skrzydeł uczelni wychodzą specjaliści z zakresu między innymi: biologii, filozofii, zarządzania, psychologi czy kulturoznawstwa.

Studenci mają do swojej dyspozycji system USOS UMCS. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej działa około 120 kół naukowych o różnorodnej specyfice. Uczelnia gromadzi także przedstawicieli organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych,takich jak:

  • AIESEC – jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich,
  • ESN – Erasmus Student Network,
  • AEGEE – Europejskie Forum Studentów,
  • Elsa – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

UMCS został utworzony 23 października 1944 roku jako piąty uniwersytet w naszym kraju.

Sprawdź też „Jak sprawdzić oceny w systemie USOS UMCS?”.

Strona uczelni: