Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – system USOS UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to bardzo dynamicznie rozwijająca się uczelnia regionu kujawsko-pomorskiego, tak pod względem liczby profesorów i studentów, jak i liczby oferowanych kierunków kształcenia.

W ofercie edukacyjnej uczelni znajdziemy prawie 60 kierunków studiów, których program realizowany jest na trzech poziomach kształcenia:

  • I stopień – studia licencjackie i inżynierskie,
  • II stopień – studia magisterskie,
  • III stopień – studia doktoranckie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego stawia na rozwój studentów – tworzy liczne koła i sesje naukowe,a także organizuje spotkania z ludźmi kultury i nauki.

Strona uczelni: