Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – system USOS PWSIP

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została utworzona 1 lipca 2004 i jako publiczna uczelnia zawodowa kształci w ramach trzech wydziałów:

  • Wydział Informatyki i Nauk o Żywności,
  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
  • Wydział Nauk o Zdrowiu.

Strona uczelni: