Psychologia

Umiejętność rozumienia innych to nieoceniony dar, którego nie można zmarnować. Warto go pielęgnować. Psychologia jest obszarem wiedzy, który daje szanse na lepsze zrozumienia świata i poznanie ludzkiej psychiki.

Co realizowane jest na studiach?

Psychologia to niezwykle złożona i bardzo obszerna dziedzina nauki. Początkowo na studiach psychologicznych realizowane są moduły podstawowe z zakresu:

 • psychologii ogólnej,
 • psychometrii.
 • metodologii badań,
 • diagnozy psychologicznej.

Następne etapy opierają się na wyborze własnej ścieżki kariery. Student musi podjąć decyzję na jakiej specjalizacji psychologii się skupi. Czy będzie to:

 • psychologia społeczna,
 • psychologia pracy i organizacji,
 • psychologia sportu,
 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
 • czy może psychologia biznesu.

Możliwości jest naprawdę wiele, także każdy zainteresowany tym kierunkiem studiów znajdzie coś dla siebie.

Co zdawać na maturze, aby dostać się na psychologię?

Psychologia jest kierunkiem studiów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród maturzystów. Przedmioty dodatkowe, brane z reguły pod uwagę podczas rekrutacji to:

 • geografia,
 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka.

Liczy się to, aby przynajmniej jeden z wybranych przedmiotów dodatkowych zdawany był na poziomie rozszerzonym.

Gdzie studiować psychologię?

Kierunek psychologia znajduje się w ofercie wielu polskich uczelni. Należy do nich:

 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Pozostałe kierunki psychologiczne i społeczne

Psychologia to dziedzina owiana lekką tajemnicą, a chętnych do odkrycia tych tajemnic nie brakuje. Studia psychologiczne należą do coraz częściej wybieranych. Do równie popularnych kierunków psychologicznych należą: