Psychologia w zarządzaniu

Kończąc studia w tym kierunku możesz znaleźć pracę w działach personalnych lub szkoleniowych wielu organizacji, działach sprzedaży przedsiębiorstw, firmach konsultingowych bądź agencjach reklamowych.

Gdzie studiować?

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu oferuje Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Cel kształcenia

Współcześnie zarządzanie jest w ogromnym stopniu tożsame z kompetencjami psychologicznymi pracowników – zwłaszcza kadry kierowniczej danej firmy, czy organizacji. Umiejętności psychologiczne, ale i wiedza to fundamenty skutecznego zarządzania. Studia na kierunku psychologia w biznesie są odpowiedzią na takie potrzeby jak:

  • motywowanie zespołu,
  • budowanie więzi pracowniczych,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • rozładowywanie napięć,
  • rozpoznawanie potrzeb klientów.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii oraz kształtowanie wszelkich niezbędnych umiejętności, które przydadzą się w późniejszej praktyce zarządzania.