Psychologia sportu

Coraz więcej wykształconych psychologów pracuje ze sportowcami. Nie ulega wątpliwości, że ludzka psychika odgrywa ogromną rolę podczas rywalizacji sportowej. Nieraz o zwycięstwie decydują szczegóły, a presja jaka wówczas ciąży na zawodnikach jest ogromna. Nieoceniona może okazać się pomoc ze strony specjalisty.

Studia na kierunku psychologia sportu

W trakcie studiów na kierunku psychologia sportu rozwiniesz swoją ogólnopsychologiczną wiedzę, a także zaznajomisz się z konkretnymi działami tej dyscypliny naukowej.

Ponadto dowiesz się co nieco z zakresu medycyny sportowej. Ważny będzie aspekt związany z motywacją sportowców indywidualnych oraz grup zespołowych.

Ogromne znaczenie ma nastawienie do danej sytuacji, zwłaszcza w sporcie. To co osiągamy, niejednokrotnie można zawdzięczać temu, co siedzi nam w głowach.

Poza wiedzą kierunkową studenci psychologii sportowej będą rozwijać swoje zdolności językowe. A to istotnie zwiększy szanse na rozwój międzynarodowej kariery.

Jaka praca po tym kierunku?

Absolwenci kierunku psychologia sportu posiądą szeroką wiedzę z zakresu nauk psychologicznych. Uzyskane kwalifikacje pozwolą znaleźć im ciekawą i atrakcyjną pracę w przyszłości.

Gdzie?

Studenci kierunku psychologia sportu będą mogli podjąć pracę w:

  • klubach sportowych,
  • klubach fitness,
  • różnego rodzaju ośrodkach sportowych,
  • ośrodkach rekreacji,
  • sanatoriach,
  • uzdrowiskach,
  • ośrodkach rehabilitacji,
  • prywatnych poradniach i klinikach.

Gdzie studiować?

Kierunek psychologia sportu oferuje Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

Po ukończeniu studiów uczelnia daje także możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych bądź doktoranckich.