Psychologia zwierząt

Masz może talent zaklinacza psów? Pragniesz pokazać innym jak ważne jest respektowanie prawa zwierząt? Jeśli tak, kierunek psychologia zwierząt z pewnością jest właśnie dla Ciebie.

Cel studiów

Głównym założeniem kierunku studiów psychologia zwierząt jest przygotowanie fachowców psychologii w dziedzinie behawioryzmu zwierząt oraz prowadzenia terapii w tym zakresie.

W programie studiów realizowane są głównie tematy z zakresu procesów zachowań zwierząt oraz rozpoznawania i różnicowania ich zachowań, tak prawidłowych, jak i tych patologicznych.

Co zyskają absolwenci kierunku psychologia zwierząt?

Psychologia zwierząt to bardzo nowatorski kierunek studiów, który obejmuje zagadnienia mocno powiązane z medycyną weterynaryjną. Absolwenci zyskają możliwość pracy w różnych placówkach leczenia zwierząt. Mogą także współpracować z trenerami i treserami zwierząt lub poświęcić się pracy w schroniskach i stadninach koni.

Jakie uczelnie oferują kształcenie w tym kierunku?

Jedną z placówek dających możliwość poszerzenia swoich horyzontów na kierunku stosowana psychologia zwierząt jest Uniwersytet Warszawski.

Aby dostać się na studia należy zdać maturę rozszerzona z matematyki, biologii, chemii lub języka obcego nowożytnego.