Psychologia behawioralna

Psychologia behawioralna zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych poprzez warunkowanie. Jest to jedna z popularniejszych współcześnie metod terapeutycznych. Składa się na nią wiele etapów i działów.

Wybierz właściwy scenariusz zawodowego rozwoju

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowani na specjalistów w tej dziedzinie. W związku z tym, tworzonych jest wiele interesujących kierunków, które umożliwiają zdobycie wykształcenia w tej właśnie dyscyplinie nauki. Psychologia behawioralna to niezwykle wartościowa perspektywa na przyszłość.

Kto powinien wybrać kierunek studiów psychologia behawioralna?

Bez wątpienia wszyscy Ci, którzy zajmują się ludzką psychiką. Osoby decydujące się na taki rodzaj studiów, wyróżniać powinna empatia i chęć niesienia pomocy innym.

Co zatem zdawać na maturze?

Chcąc studiować na kierunku psychologia behawioralna na maturze warto wybrać następujące przedmioty dodatkowe:

  • język polski na poziomie rozszerzonym,
  • historię,
  • język obcy nowożytny,
  • geografię,
  • WOS.

Uczelnią oferującą studia na kierunku psychologia behawioralna jest Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

Co po studiach?

Zdobyte wykształcenie bez wątpienia przyda się w zawodzie pedagoga lub psychoterapeuty. Ponadto, absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w działach HR tak w małych, jak i dużych firmach, domach opieki, czy fundacjach.