Psychologia sądowo – penitencjarna

Kierunek psychologia sądowo – penitencjarna związany jest bardzo mocno z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i policji. Obejmuje dwa nurty w praktyce psychologicznej, a także w badaniach teoretycznych. Są to:

  • psychologiczne diagnozowanie i opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych,
  • funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Zakres wiedzy, jaki posiądą absolwenci

Studenci poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Co więcej, dowiedzą się jak zapobiegać przestępczym poczynaniom, a także zdobędą umiejętności diagnozowania penitencjarnego i sądowego.

Gdzie będzie można znaleźć pracę?

Zakres możliwości zaskakuje. Absolwenci osiągną bardzo szeroką perspektywę zatrudnienia. Między innymi w:

  • Policji,
  • Zakładach karnych,
  • Aresztach śledczych,
  • Więziennictwie,
  • Schroniskach i zakładach poprawczych,
  • Świetlicach socjoterapeutycznych,
  • Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • Oddziałach psychiatrii sądowej.

Jednostką prowadzącą kształcenie w tym zakresie jest Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.