Dziewczyna podczas nauki ma problemy z koncetracją
Nauka

Czym skutkują problemy z koncentracją?

Nie tylko uczniowie mają zaburzenia koncentracji uwagi. Każdy rozpoczynający się rok szkolny dość boleśnie przypomina wielu osobom, że trzeba usiąść do książek i zeszytów, pracować na lekcji, by opanować dany materiał. Tym samym codzienne funkcjonowanie wielu rodzin zaczyna się kręcić wokół nauki i coraz częściej wywołuje frustrację. Z drugiej strony brak aktywności fizycznej oraz niewłaściwe nawyki wcale nie pomagają w trudnościach z koncentracją uwagi. Coraz częściej diagnozowany jest także u młodszych i starszych zespół nadpobudliwości psychoruchowej, a on przekłada się i na wyniki, i na samą ocenę zachowania oraz motywację.

Jak pracować nad koncentracją uwagi?

Zdarza się tak, że problemy z koncentracją bardzo mocno wpływają na samoocenę, wyniki na egzaminach, to, w jaki sposób dziecko jest postrzegane przez otoczenie. I nie zawsze chodzi o to, by zapisać je na korepetycje, bo trudność nie leży w opanowaniu materiału, a raczej w tym, jak rozwinięte są umiejętności poznawcze. To one są odpowiedzialne za to, w jaki sposób poznajemy otoczenie, myślimy, uczymy się, zapamiętujemy czy rozwiązujemy problemy. Tym samym to od nich zależeć będzie, jak przyswoimy nową wiedzę i wykorzystamy tę już posiadaną.

Praca mózgu a codzienne funkcjonowanie

Z zaburzeń koncentracji uwagi w prostej linii wynikają więc inne trudności – w nauce, w pracy, co generuje stres związany z tym, że nie daje się rady czy też otrzymuje się gorsze oceny. To szczególnie istotne w przypadku dzieci, które na etapie szkolnym są często klasyfikowane i to konkretna ocena staje się wymierną osiągnięć. Tym samym uczniom z deficytem uwagi trudniej jest osiągnąć sukces edukacyjny, a nauka czegokolwiek może stanowić ogromne wyzwanie.

Treningi a zaburzenia koncentracji uwagi

Zaburzenia koncentracji mogą być objawem choroby. Prowadzą do trudności w radzeniu sobie codziennymi obowiązkami, ich efektem jest zubożenie słownictwa oraz mniejsza sprawność umysłu. By ocenić, gdzie leży problem, koniecznie trzeba przeprowadzić badanie neuropsychologiczne. W efekcie specjaliści otrzymują informacje, jakie kluczowe umiejętności poznawcze trzeba wzmocnić, by mózg lepiej przyswajał i zapamiętywał informacje, a także mógł przezwyciężyć trudności, z którymi borykał się wcześniej takie jak na przykład brak koncentracji. Punktem wyjścia jest Test Zdolności Poznawczych Gibsona. Tym narzędziem można ustalić przyczynę trudności, a także zaplanować indywidualny program treningowy, który oczywiście jest na bieżąco monitorowany.