Osoby na sali studiują turystykę i rekreacje
Nauka

Studiujesz Turystkę i Rekreację? Zobacz, jak możesz odnieść sukces

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja zapewniają wiele możliwości rozwoju – absolwenci kursu mogą podjąć zatrudnienie w formie stacjonarnej lub wyjazdowej. Możliwe jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niestety, konkurencja w tej branży jest stosunkowo duża. Czy osiągnięcie sukcesu jest zatem możliwe? Sprawdziliśmy.

Sukces w sektorze usług turystycznych: pożądane cechy osobowości

Zarówno studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, jak i późniejsza praca w sektorze usług turystycznych wymagają konkretnych cech osobowości. Które warto kształtować, a w efekcie – przekuć w sukces? Jako najważniejsze wymienia się otwartość, łatwość nawiązywania i pielęgnowania relacji, ciekawość świata i odwagę. Kolejne miejsca zajmują skrupulatność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją, samoorganizacja i punktualność. Jeśli posiadasz cechy wypisane powyżej, to może być kierunek dla ciebie. Pamiętaj jednak, że wszystkiego możesz się nauczyć, wymaga to tylko praktyki.

Sukces w sektorze usług turystycznych: wybór odpowiedniej specjalności

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja cieszą się ogromną popularnością. Perspektywiczny charakter studiów wynika z przemyślanej oferty edukacyjnej – główny tok kształcenia może być bowiem uzupełniony o konkretne specjalności. Warto pamiętać, że mają one bezpośredni wpływ na dalszą ścieżkę rozwoju i umożliwiają współpracę z dużymi firmami już w trakcie trwania studiów. Do popularnych i przyszłościowych należą m.in. Hotelarstwo i Gastronomia, Turystyka Biznesowa, Turystyka Czasu Wolnego i Rekreacja w Turystyce.

Sukces w sektorze usług turystycznych: dodatkowe wykształcenie

Praca w sektorze usług turystycznych oznacza stały i bezpośredni kontakt z ludźmi. Zdobyte wykształcenie i naturalne bądź wypracowane cechy osobowości warto uzupełnić dodatkowymi kwalifikacjami. Ciekawą propozycją dla studentów lub absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja jest Coaching. Studia o tym profilu mogą zwiększać Twoje kompetencje zawodowe, uatrakcyjniać ofertę turystyczną (również, jeśli działasz w ramach własnej działalności gospodarczej), wyraźnie ułatwiać kontakt z prowadzonymi grupami lub stanowić podstawę dla rozwoju kariery zawodowej jako coach. 

Warto wiedzieć, że Coaching studia to kierunek, na którym program zrealizujesz na studiach magisterskich (studiach II stopnia). Oznacza to, że kurs stacjonarny może uzupełnić zdobyte wcześniej kwalifikacje m.in. z zakresu Turystyki i Rekreacji i nie musi być realizowany na studiach I stopnia. To duże ułatwienie zwłaszcza dla tych, którzy zdobyli już stopień licencjata.