zawód przedstawiciela handlowego
Kierunki studiów Nauka Rozwój

Zawód: Handlowiec. Czy wybór studiów o profilu biznesowym pozwoli nam osiągnąć sukces zawodowy?

Praca przedstawiciela handlowego to niezwykle wymagający zawód. By w pełni spełnić się w tej roli i osiągnąć osobisty sukces należy, nie tylko wyróżnić się specyficznymi umiejętnościami, ale także posiąść ogromną wiedzę dotyczącą tej branży. Każdy handlowiec musi umiejętnie przekonać klienta do zakupu danego produktu. Jednak jak skutecznie to zrobić? Dziś słów kilka na temat zawodu handlowca.

Czym powinien się charakteryzować idealny handlowiec?

Otóż jest pewien zestaw cech, które powinny wyróżniać osobę w zawodzie handlowca.

Mianowicie:

  • Entuzjazm i pozytywne nastawienie – taki pozytywny stosunek widoczny jest w kontakcie z klientem. Handlowiec sam musi być przekonany do swojej oferty, dzięki czemu jego nastawienie udzieli się także odbiorcy.
  • Elastyczność w działu i myśleniu – handlowiec do każdego klienta powinien podejść indywidualnie, bo każdy z nas oczekiwać będzie czegoś zupełnie innego.
  • Wysoka kultura osobista – tego chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać.
  • Pewność siebie – osoba w tym zawodzie powinna być pewna siebie, a to przełoży się na swobodę nawiązywania kontaktów, a także zwiększy ilość pozyskanych klientów.
  • Rzetelność i słowność – obietnice złożone klientowi powinny być skrupulatnie realizowane.
  • Czujność – warto wychwytywać wszelkie okazje, aby sprzedać oferowany produkt/usługę.

Co więcej, poza cechami osobowości, ważne aby handlowiec posiadał szeroką wiedzę o produkcie, klientach, a także konkurencji. Ponadto powinien umiejętnie reagować na wszelkie zastrzeżenia ze strony klientów oraz posiadać umiejętność aktywnego słuchania.

Jak zdobyć te umiejętności i posiąść wiedzę, która przyda się w zawodzie handlowca?

Odpowiedź jest prosta! Studia o profilu biznesowym na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Nauka na tej uczelni wyższej ukierunkowana jest na praktykę. Każdy student może liczyć na atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, które stanowiące blisko 70% programu dydaktycznego. Dodatkowo, już na etapie edukacji, student może liczyć na staż w prestiżowej firmie, gdzie będzie mógł doświadczyć pracy na stanowisku handlowca, ale nie tylko.

Dzięki metodzie kształcenia, nastawionej w dużej mierze na praktyczne działania, przyszli absolwenci posiądą umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów, negocjacyjne, czy te związane z podejmowaniem decyzji.

Jak widać to niezwykle cenne zdolności, które ułatwią pracę w przyszłości.

Kobieta na stanowisku handlowca
Źródło: pexels.com

Za co warto docenić WSH?

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to prestiżowa uczelnia wyższa, która kształci na swoich studentów na bardzo wysokim poziomie. Programy studiów skonstruowane są w taki sposób, aby w pełni odpowiedzieć na wymagania pracodawców. Absolwenci WSH we Wrocławiu są znakomitymi kandydatami na różne posady, w tym także na posadę Przedstawiciela Handlowego.

A może to właśnie Ty zostaniesz w przyszłości cenionym Handlowcem?

Handlowiec to profesjonalny sprzedawca, pośredniczący w sprzedaży poszczególnych produktów. Niezwykle istotne jest, aby osoba pracująca na tym stanowisku potrafiła zareklamować sprzedawany towar, a dodatkowo posiadała umiejętność przekonania klienta, że zakupiony przez niego produkt będzie przydatny.

Przedstawiciel handlowy musi być doskonałym mówcą, strategiem, a także dogłębnym znawcą swojej branży. Chcąc nabyć te umiejętności warto rozważyć studia na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Pełna oferta kształcenia dostępne jest na https://www.handlowa.eu/PL w zakładce „Oferta edukacyjna”.