Dzieci w szkole uczące sie na lekcji z poddreczniów
Nauka

Podręczniki do szkoły podstawowej – w jakie warto się zaopatrzyć na nowy rok szkolny?

Od kilku lat uczniowie szkół podstawowych wypożyczają szkolne podręczniki z biblioteki. To jednak nie zwalnia rodziców z zakupu pozycji dodatkowych zaproponowanych przez szkołę w ramach lekcji lub zajęć dodatkowych. Często też warto zaopatrzyć się na własność w różne kompendia wiedzy czy repetytoria. Szczególnie jeśli uczeń przygotowuje się do egzaminu lub konkursu, którego materiał dotyczy kilku klas. Notatki z zachowanych zeszytów mogą nie wystarczyć. W jakie podręczniki do szkoły podstawowej lub inne pomocne książki warto zaopatrzyć się w roku szkolnym? Oto kilka sugestii.

Jakie podręczniki trzeba kupić na nowy rok szkolny?

Warto wiedzieć, że mimo iż szkoła zaopatruje uczniów w zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń, nie dotyczy to wszystkich przedmiotów. Te, które nie są obowiązkowe, czyli opiekunowie muszą zadeklarować chęć udziału w nich swojego dziecka, nie podlegają ustawie. Książki do tych przedmiotów nie są refundowane. Oznacza to, że niektóre podręczniki do szkoły podstawowej rodzice muszą kupić we własnym zakresie. Dotyczy to głównie religii czy innych zajęć dodatkowych (np. kół zainteresowań).

Skąd wiadomo, co będzie uczniom potrzebne? Przed rozpoczęciem roku szkolnego, placówki przedstawiają (na ogół na swoich stronach internetowych) wykaz podręczników obowiązujących w danym roku. Składa się on z tytułów książek oraz autorów i nazw wydawnictw. Te dane zawierają również zestaw książek, które uczniowie powinni mieć na zajęciach dodatkowych i zakupić we własnym zakresie.

Czasem zdarza się, że nauczyciele proponują dodatkowe zeszyty ćwiczeń, gdyż te refundowane mogą występować w okrojonych wersjach – najczęściej dotyczy to języków obcych. Warto wtedy – nawet we własnym zakresie – zakupić pełne wersje i np. korzystać z nich w domu w ramach przygotowania się uczniów do sprawdzianu.

Jakie książki oprócz podręczników warto kupić?

Oprócz z podręczników czy z zeszytów ćwiczeń, uczniowie korzystają na lekcjach z wielu innych pozycji. Mogą się wśród nich znaleźć:

  • zbiory zadań,
  • atlasy geograficzne,
  • atlasy historyczne,
  • słowniki.

Często na lekcjach z przedmiotów ścisłych ważna jest umiejętność szybkiego liczenia i rozeznania się w rachunkach a także różnych sposobach wykonywania obliczeń. Dobrze by było, gdyby uczniowie jak najczęściej ćwiczyli biegłość w liczeniu. Jednym z lepszych rozwiązań są zbiory zadań, gdyż wdrażają do systematycznej pracy.

Lekcje historii czy geografii nie obędą się bez atlasów. Niektórzy posiłkują się mapami dostępnymi online, ale znacznie łatwiej korzystać z atlasów w tradycyjnej formie. Uczniowie uczą się wtedy odczytywać mapy i legendy, co przyda im się nie tylko na potrzeby lekcji, ale także w dorosłym życiu. Atlasy na tych przedmiotach wykorzystywane są bardzo często, dlatego warto mieć ich aktualne wydania w swojej domowej biblioteczce.

Podobnie jest ze słownikami wykorzystywanymi np. na językach obcych czy innych przedmiotach. Dla młodszych dzieci dobrym wyjściem są ilustrowane słowniki – można znaleźć taką wersję nawet do nauki matematyki. Dla starszych – słowniki językowe np. z rozmówkami lub te tematyczne z języka polskiego, które przydadzą się w trakcie pisania wypracowań. Mimo iż nie są to wymagane podręczniki do szkoły podstawowej, warto je zakupić, by ułatwić uczniom przygotowywanie się do lekcji.

Dlaczego warto kupić repetytoria i arkusze egzaminacyjne?

Osobną kategorię stanowią pomoce edukacyjne przed egzaminami. Należą do nich:

  • repetytoria zawierające skondensowaną wiedzę z przedmiotów egzaminacyjnych (np. seria “Teraz egzamin ósmoklasisty”),
  • arkusze egzaminacyjne zawierające przykładowe zestawy zadań wraz z odpowiedziami.

Obie formy pozwalają uczniom przygotować się do zakończenia edukacji podstawowej, ponieważ zawierają najważniejsze wiadomości z poszczególnych przedmiotów oraz przykładowe zadania egzaminacyjne. To niezwykle istotne w celu powtarzania większych części materiału nie tylko przed egzaminem końcowym, ale np. konkursami z wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

Mimo iż podręczniki do szkoły podstawowej dostępne są w szkolnych bibliotekach, warto zaopatrzyć uczniów w pozycje dodatkowe, gdyż wspomagają proces uczenia się i wzbogacają wiedzę młodych ludzi.