Nauczycielka posiadająca list rekomendacyjny wzór
Nauka Rozwój

Referencje dla ucznia – jak napisać

List referencyjny to niezbędny element procesu rekrutacyjnego w życiu zawodowym. Aplikując na studia za granicą często zdarza się, że jest wymagane stworzenie takiego pisma. Jak napisać referencje? Gdzie dostać wzór referencje? Kto jest uprawniony do podpisania takiego dokumentu? Jak powinien wyglądać taki dokument? Czy referencje dla nauczyciela są kwestią problematyczną? Jak napisać rekomendację, aby spotkać się z pozytywnym przyjęciem? O tym, poniżej!

Źródło: Freepik.com

List referencyjny ma na celu przedstawienie najważniejszych zalet i mocnych stron danego ucznia. Uczelnie wyższe w Polsce rzadko wymagają złożenia referencji, jednakże praktyka ta jest zdecydowanie bardziej popularna za granicą. Rekrutując się na studia w Anglii, Niemczech czy USA wzór referencji będzie przydatny do napisania takiego dokumentu. W takim razie jak napisać rekomendację osoby aplikującej na uczelnię wyższą?

Jak napisać rekomendacje dla ucznia?

Autorem listu referencyjnego na studia powinien być nauczyciel lub wychowawca osoby aplikującej. Dydaktyk powinien znać ucznia i mieć z nim bliski kontakt, ponieważ jest to istotne do szczerego i prawdziwego przekazania informacji o zdolnościach takiej osoby. Dokument taki może stworzyć również dyrektor szkoły pod warunkiem, że zna osobiście ucznia i uczestniczy w jego procesie rozwoju. Większość z szkół wyższych za granicą wymaga referencji po angielsku, dlatego niezbędne jest przetłumaczenie lub stworzenie listu właśnie w tym języku. Wzór listu rekomendacyjnego zwykle pozwala na zapoznanie się z ogólnym zarysem tego dokumentu – proces jego pisania jest zdecydowanie bardziej złożony. Jak napisać rekomendację dla ucznia?

Referencje – jak napisać?

Wstęp listu rekomendacyjnego powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące autora dokumentu oraz ucznia. We fragmencie tym należy umieścić sformułowanie potwierdzające rekomendację, a także znajomość konkretnego kandydata. Ważne jest, aby na samym początku przedstawić swoją funkcję w danej jednostce dydaktycznej, a także płaszczyzny kontaktu z osobą aplikującą. Wzór listu rekomendacyjnego powinien zawierać nazwy przedmiotów oraz pola, na których uczeń szczególnie się wyróżniał.

W dalszej części takiego dokumentu zalecane jest wskazanie konkretnych cech kandydata. Wzór referencji powinien uwzględniać osiągnięcia i zdolności, które decydują o potencjale ucznia. To właśnie ten element listu rekomendacyjnego jest najistotniejszy, ponieważ stanowi wskazówkę dla działu rekrutacji o możliwościach i zaletach kandydata. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie tłumaczenie poziomów edukacji, ponieważ pisząc referencję po angielsku łatwo popełnić błędy, które przesądzą o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wzór referencji powinien realnie oddawać cechy kandydata, ponieważ ostateczna ich weryfikacja może nastąpić podczas rozmów wstępnych. Nie należy natomiast tworzyć wyidealizowanego obrazu danej osoby, ze względu na to, że wiąże się to najczęściej z brakiem autentyczności.

Jak napisać referencje i jak napisać rekomendację osoby?

Mężczyzna, który wie referencje jak napisać
Źródło: Freepik.com

List referencyjny powinien charakteryzować się przede wszystkim przedstawianiem realnych faktów w odpowiedni sposób. Oczywiście, cechy o których mowa w dokumencie tego rodzaju stanowią pochwałę dla danego ucznia, jednak superlatywy należy wypośrodkować w taki sposób, aby odbiór listu miał stonowany przekaz. Wzory referencji można znaleźć na wielu stronach internetowych, które zawierają przykłady dokumentów skierowanych do instytucji różnego rodzaju. Wiele zależy również od konkretnej osoby, która jest autorem takiego listu. Referencja dla nauczyciela są najczęściej czymś naturalnym, kwestią która nie będzie stanowiła problemu. Pewną barierą może być przetłumaczenie dokumentu na oficjalny język angielski, jednak nie powinno przysporzyć to znacznych kłopotów.

Zatem jak napisać rekomendację osoby aplikującej na studia, aby dokument spotkał się z pozytywnym odbiorem?

Najistotniejszym elementami są:

  • szczerość,
  • przedstawianie faktów zgodnych z rzeczywistością,
  • podkreślenie cech ważnych dla konkretnej placówki,
  • skupienie się na zaletach kandydata, które będą szczególnie przydatne na danej zagranicznej uczelni.

Wzór referencji – jeden z wielu dokumentów. Jak napisać rekomendację?

Posiadając wiedzę na temat tego jak napisać rekomendację dla ucznia, warto zapoznać się z innymi dokumentami tego typu. List referencyjny jest częściej spotykany przy aplikowaniu na uczelnie zagraniczne, natomiast w warunkach polskich dużo bardziej powszechniejsze są motywacyjne odmiany tego dokumentu. Wzór listu motywacyjnego na studia MBA oraz każde inne listy rekomendacyjne wzór, można znaleźć w Internecie na stronach poświęconych tej tematyce. Wiedząc, jak napisać rekomendację stworzenie listu motywacyjnego nie będzie stanowić problemu, ponieważ oba dokumenty posiadają wspólne cechy. Zasadniczą różnicą jest fakt, że list motywacyjny na studia MBA jest tworzony przez kandydata, natomiast klasyczne rekomendację do ich napisania wymagają udziału osoby prowadzącej proces dydaktyczny u danego ucznia.