Kobieta pisze prace magisterską przy biurku
Nauka

Pisanie prac magisterskich – czemu warto to zlecić?

Pisanie pracy dyplomowej jest bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem, które czeka każdą osobę studiująca w Polsce. Niestety wielu studentów nie ma czasu na tworzenie wielostronicowej pracy ze względu na konieczność łączenia nauki z zatrudnieniem w firmie. Czy warto zlecić napisanie pracy? Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Specyfika pracy magisterskiej

Praca magisterska to dowód to opracowanie teoretyczno-metodologiczno-praktyczne wybranego tematu. Zwykle praca magisterska składa się z części czysto teoretycznej, a więc ogólnych rozdziałów na dany temat, a także metodologii (czyli opisu badań i próby osób badanych) oraz prezentacji wyników badań i wniosków z nich płynących. W większości przypadków praca magisterska ma od 50 do 90 stron, chociaż zdarzają się również dłuższe opracowania. Wiele zależy od kierunku studiów, promotora oraz wymogów uczelni. Praca magisterska jest o tyle specyficzna, że powinna nieść ze sobą nową jakość, a więc na przykład zupełnie nowe badania na dany temat lub replikację badań sprzed kilku dekad. Niestety w większości przypadków pracę magisterską czyta tylko kilka osób, a więc student, promotor i recenzenci, a czasami jeszcze rodzice studenta. Oznacza to, że zdecydowana większość prac trafia po prostu do szuflady i nie płyną z nich żadne wnioski. Obecnie studenci muszą łączyć naukę z pracą zawodową oraz rozrywkami i własnymi zainteresowaniami. To wszystko sprawia, że nie mają czasu na tworzenie kolejnych stron na dany temat. Niektóre osoby decydują się na zlecenie stworzenia swojej pracy magisterskiej specjalistom. 

Pisanie prac magisterskich przez profesjonalistów – najważniejsze zasady

Pisanie prac magisterskich to rozwiązanie funkcjonujące już od wielu lat na polskim rynku, jednak bardziej popularne dzięki internetowi. Każdy student może znaleźć przynajmniej kilka lub kilkanaście portali, oferujących pisanie pracy na zlecenie. Okazuje się, że takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim, praca magisterska stworzona przez profesjonalistę jest zwykle bardzo rzetelna i merytoryczna, a także cechuje się wysoką jakością. Dodatkowo wszystkie prace są przepuszczane przez program antyplagiatowy i sprawdzane. Kolejną zaletą jest możliwość stałego kontaktu z firmą realizującą daną pracę lub też z konkretnym redaktorem, który się tym zajmuje. To sprawia, że możliwe jest dostosowywanie tekstu do poprawek i oczekiwań promotora. Prace dyplomowe są przygotowywane z dokładnością i starannością, dzięki czemu studenci mogą zająć się nauką i pracą zawodową, a później tylko przygotować do obrony swojego tytułu. Możliwe jest zlecenie napisania całej pracy lub tylko jej poszczególnych rozdziałów. Dla niektórych studentów ogromnym wyzwaniem jest opisanie części teoretycznej, a dla innych przedstawienie wyników badań i opisanie wniosków. Specjaliści zajmują się również korektą merytoryczną i ortograficzną prac dyplomowych, a także ich formatowaniem.