Kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Nauka

Kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – co warto wiedzieć?

Artykuł partnera.

Mechanika i Budowa Maszyn zaliczana jest do najstarszych kierunków technicznych. Ukończenie tych studiów daje absolwentom wszechstronne wykształcenie, pozwala uzyskać tytuł inżyniera i znaleźć przyszłościowe zatrudnienie. Kierunek adresowany jest do osób, które pragną w pracy zawodowej wykorzystywać innowacyjne technologie, systemy produkcyjne oraz nowoczesne urządzenia.

Kto powinien studiować Mechanikę i Budowę Maszyn?

Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba, której zainteresowania koncentrują się wokół nauk ścisłych. Niezbędne będą w tym wypadku również zdolności techniczne. Mechanika i Budowa Maszyn przeznaczona jest dla osób, które mają zapał do projektowania i konstruowania nowych rzeczy. Przyszły student Mechaniki i Budowy Maszyn musi posiadać predyspozycje do nauk ścisłych i pasję do nowoczesnych technologii.

Specyfika kierunku

Ze względu na nieustający postęp techniczny i rozwój technologii rynek pracy potrzebuje specjalistów. Kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn obejmuje zagadnienia dotyczące matematyki, fizyki czy materiałoznawstwa. Dodatkowo student uczy się rysunku technicznego, modelowania komputerowego oraz geometrii wykreślnej. Ukierunkowane umiejętności uzyskuje pod kątem wybranej specjalizacji. Zajęcia przygotowują słuchaczy do pracy w zawodzie inżyniera w zakresie projektowania oraz eksploatacji maszyn. Studenci w toku nauczania zdobywają wiedzę z zakresu:

  • metod projektowania maszyn,
  • zasad doboru materiałów konstrukcyjnych,
  • procesów technologicznych i technik wytwarzania,
  • diagnostyki stanu technicznego,
  • procesów naprawczych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn posiada wiedzę dotyczącą zasad budowy, metod wytwarzania i procesu eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki, ale również jest w stanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod projektować maszyny. Co więcej, osoba, która ukończyła te studia, dysponuje umiejętnościami w zakresie planowania, realizacji i koordynacji pracy oraz technik informatycznych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w zawodzie, ale może także kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Jaką pracę można podjąć?

Zdobyte w toku studiów wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn jest świetnie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zawodzie inżyniera. Posiada kwalifikacje umożliwiające konstruowanie i organizację produkcji maszyn oraz urządzeń w różnych gałęziach gospodarki. Może podjąć pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, zakładach produkcyjnych czy w warsztatach, ale także prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci Mechaniki i Budowy Maszyn coraz częściej znajdują zatrudnienie także w placówkach badawczych lub pracują za granicą.

Mechanika i Budowa Maszyn w ofercie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

Osoby wiążące swoją przyszłość z zawodem inżyniera powinny skorzystać z oferty WSEiZ. Warszawska uczelnia, jako jedyna niepubliczna placówka w województwie mazowieckim, proponuje inżynierskie studia I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Edukacja w tej placówce daje wszechstronne wykształcenie, a dostępne specjalności umożliwiają wybór własnej ścieżki rozwoju. WSEiZ słynie z nowoczesnych metod nauczania, wykwalifikowanej kadry wykładowców i świetnie wyposażonej infrastruktury. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na tej uczelni na pokrewnym kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.