Kobieta wybiera kierunek studiów z możliwością rozwoju
Nauka

Kierunki studiów I stopnia – które zapewniają największe możliwości rozwoju?

Artykuł partnera.

Wybór kierunku studiów I stopnia niemal zawsze wiąże się z pewnymi trudnościami. Kandydatom na uczelnie wyższe towarzyszą obawy o różnym charakterze, zwykle jednak mają one bezpośredni związek z tym, czy wybrana ścieżka kształcenia w przyszłości będzie mogła zapewnić wielostronne możliwości rozwoju. Zastanawiasz się, które kierunki studiów dadzą Ci największą swobodę w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji? Przeczytaj i zobacz!

Dlaczego wybór kierunku studiów I stopnia jest ważny?

Zainteresowania kandydatów na studia I stopnia często nie są ostatecznie sprecyzowane – stąd ciekawym rozwiązaniem wydaje się wybór takich kierunków studiów licencjackich, które mogą uzupełnić różne kierunki studiów magisterskich (często jednak warunkiem jest uzupełnienie wymaganych różnic programowych). Studia II stopnia nie muszą być bowiem bezpośrednio związane z programem realizowanym w trakcie trwania trzyletniego licencjatu. Co więcej, licencjat może być podstawą dla rozpoczęcia studiów podyplomowych, umożliwiających stosunkowo szybkie uzupełnienie wykształcenia i zdobycie pożądanych przez wielu pracodawców umiejętności praktycznych. Dlatego warto zdobyć najważniejsze informacje dużo wcześniej przed podjęciem decyzji. Jednym z lepszych sposobów jest podpytanie studentów drugiego roku na temat danego kierunku, będą mogli przedstawić nam rzetelne informacje na temat tego jakie odczucia towarzyszą im po pierwszym roku.

Kierunki studiów I stopnia – które z oferowanych mogą być podstawą rozwoju?

Teoretycznie – każde, praktycznie zaś – tylko nieliczne. Wśród kierunków studiów o największym potencjale nie bez powodu wymienia się ofertę edukacyjną https://www.vistula.edu.pl/filia-pultusk/kierunki-studiow/studia-i-stopnia, obejmującą Administrację, Historię, Pedagogikę, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Wyżej wymienione kierunki studiów nie tylko zapewniają dostęp do szerokiego wachlarza specjalizacji, ale także – stanowią solidną podstawę dla dalszego kształcenia. Program może być bowiem kontynuowany na studiach II stopnia lub uzupełniony w inny sposób. Przykładowo:

  • absolwenci studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą zdecydować się na studia II stopnia lub studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA;
  • absolwenci studiów na kierunku Pedagogika mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia z zakresu Filologii Hiszpańskiej (pod warunkiem posiadania certyfikatu języka hiszpańskiego na poziomie B1) lub studiach podyplomowych, np. Metodyka Nauczania Języków Obcych.