Mężczyzna robi uprawnienia elektryczne SEP
Rozwój

Uprawnienia elektryczne SEP. Jak wygląda egzamin?

Zdobywanie nowych uprawnień w obecnych czasach jest niezbędne, biorąc pod uwagę zmieniający się rynek. Dziś przedstawimy, czym są uprawnienia elektryczne SEP i jak je zdobyć. Warto na ten temat dowiedzieć się więcej.

Czym są uprawnienia elektryczne SEP?

Zacznijmy od tego, czym są uprawnienia SEP. Są to niezwykle ważne świadectwa kwalifikacyjne, które nadawane są w oparciu o zapisy rozporządzenia MGPiPS. Uprawnienia SEP wydawane są przez specjalne komisje kwalifikacyjne, które działają przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Uprawnienia elektryczne SEP pozwalają na samodzielne wykonanie czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, a także instalacji i sieci energetycznej oraz dozoru nad tymi pracami. Ważność takich uprawnień wynosi 5 lat. Aby je zdobyć trzeba także odbyć kurs SEP i zdać egzamin. Warto tutaj wiedzieć, że wiele zakładów pracy wymaga uprawnień SEP. Dzięki temu, że rynek pracy dla elektryków jest stosunkowo duży, to posiadając takie uprawnienia można stosunkowo szybko, ale i łatwo znaleźć zatrudnienie. G1 to kursy elektryczne przeznaczone dla osób na co dzień zajmujących się eksploatacją czy dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. W G1 wyróżnia się opcje takie jak: urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu maksymalnym 1 kV, urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1 kV. Można zdobyć też uprawnienia do naprawy urządzeń prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy. Zdobywa się też wiedzę na temat napraw urządzeń elektrotermicznych czy zespołów prądotwórczych o mocy wyższej niż 50 kW.

kurs-sep.jpg

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy odbyć kurs. Na nim zdobywa się niezbędną wiedzę. Sprawdź terminarz i zapisz się już dziś! Warto wiedzieć, że szkolenia dopasowane są do obecnych wymagań, a także zmian jakie zaszły w dziale elektryki. Dzięki takim kursom można poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia, a być może i awans. Trzeba też pamiętać, że każdy elektryk musi posiadać aktualne uprawnienia. Nadawane są one dla dwóch rodzajów wykonywanych prac takich jak eksploatacja oraz dozór. Specjalistyczny kurs kończy się egzaminem, który zdaje się przed komisją SEP. Oczywiście trzeba też spełniać określone wymagania, aby zapisać się na kurs, choć są one nieduże. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i podstawowe wykształcenie. Okres ważności świadectwa kwalifikacyjnego wynosi 5 lat.

kursy sep (1).jpg

Jak wygląda egzamin SEP?

Trzeba wiedzieć, że na kursie kursanci zdobywają specjalistyczną wiedzę, przy czym nie tylko w teorii, ale też praktyce. Potwierdzeniem umiejętności będzie zdanie egzaminu SEP. Jeżeli uczestniczy się w kursie, zdanie egzaminu nie powinno być trudne. Po odbyciu kursu trzeba jeszcze złożyć wniosek o egzamin, choć wiele firm zajmuje się już tymi formalnościami i kursanci po zakończeniu kursu automatycznie podchodzą do egzaminu. Ma on formę ustną. Pytania mogą być naprawdę różne. Mogą dotyczyć choćby wyposażenia stanowisk pracy, czy definicji prądu stałego, zmiennego bądź przemiennego. Warto także powtórzyć sobie zagadnienia związane z prawem czy pierwszą pomocą. Kursant od razu poznaje wynik egzaminu, a następnie w krótkim czasie otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikację. Jeżeli zastanawiacie się, czy trudno zdać egzamin, to odpowiedź brzmi – nie, ale pod warunkiem, że powtórzycie poznany materiał.