Studia w Anglii
Bez kategorii

Studia w Anglii – ważne informacje

Wyjazd na studia w Anglii jest nie tylko prestiżowy, ale również bardzo obiecujący. Nawet obcokrajowcy z niepełnym wykształceniem średnim mogą rozpocząć przygotowania do studiów w kraju. Do tego wystarczy mieć dobre oceny i znać język angielski.

Wielu studentów przyciąga Anglia Brytyjska edukacja jest uznawana za jedną z najlepszych na świecie, a studia w Wielkiej Brytanii nie tylko pozwalają mówić po angielsku, jak rodzimy użytkownik języka, ale także zapewniają idealne przygotowanie do podjęcia pracy.

Marzenia o studiach w Wielkiej Brytanii

Poniżej dowiesz się, jak ubiegać się o przyjęcie na różne kierunki studiów na uniwersytetach w Anglii.

Wielka Brytania oferuje najbardziej prestiżową i poszukiwaną edukację na poziomie średnim i wyższym na świecie. Brytyjskie szkoły i uniwersytety, nie tylko zapewniają niezbędną wiedzę, ale pomagają uwolnić potencjał każdego ucznia. Studia w Anglii pomagają wykształcić silną, wszechstronną i kompetentną osobę w swojej dziedzinie zawodowej, o szerokim spojrzeniu i cechach przywódczych.

Wysokie standardy, głębokie korzenie historyczne i zaawansowane technologie edukacyjne to główne cechy systemu edukacji w Wielkiej Brytanii.

Wykształcenie średnie a studia w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie prywatne szkoły z internatem, słyną z wielowiekowej tradycji, silnego wykształcenia akademickiego, dbałości o rozwój twórczy i sportowy. Studenci zagraniczni mogą rozpocząć naukę w klasach średnich (program GCSE) lub wybrać jeden z programów przygotowujących do studiów. Programy te uzupełniają szkołę średnią młodych Brytyjczyków: A-Level lub International Baccalaureate (IB).

Perspektywy studiowania

Studiowanie w Wielkiej Brytanii będzie w przyszłości kluczem do udanej międzynarodowej kariery. Każdego roku do kraju przyjeżdżają tysiące studentów z różnych państw całego świata. Nauka, w angielskiej prywatnej szkole z internatem, daje dziecku możliwość nie tylko zdobycia europejskiego wykształcenia na wysokim poziomie, ale także nieocenionych doświadczeń społecznych i kulturowych. To doskonałe przygotowanie do wejścia na prestiżowe uczelnie na całym świecie.

Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii jest wysoko cenione przez pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Uniwersytety w Anglii zajmują 18% ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Ich absolwenci starają się o wysoko płatne stanowiska, rozwijają kariery w międzynarodowych korporacjach lub zakładają własny, odnoszący sukcesy biznes.

Wykształcenie średnie

Brytyjskie prywatne szkoły z internatem słyną z wielowiekowej tradycji, silnego wykształcenia akademickiego, dbałości o rozwój twórczy i sportowy. Studenci zagraniczni mogą rozpocząć naukę w klasach średnich (program GCSE) lub wybrać jeden z programów przygotowujących do studiów, które uzupełniają szkołę średnią młodych Brytyjczyków: A-Level lub International Baccalaureate (IB).

Wyższy poziom edukacji na studiach w UK

Wiele brytyjskich uniwersytetów znajduje się na szczycie światowych rankingów edukacyjnych. Edukacja w Anglii ma na celu zarówno teoretyczne, jak i poważne szkolenie praktyczne. Edukacja w języku angielskim pozwala na zdobycie najbardziej odpowiedniej wiedzy i umiejętności na współczesnym zglobalizowanym rynku pracy. Co do zasady, ze względu na różnicę lat studiów, studenci zagraniczni muszą ukończyć specjalistyczne programy przygotowawcze do przyjęcia na studia licencjackie na brytyjskich uczelniach.

Kursy językowe pomocne przy studiowaniu w UK

Pełne zanurzenie w środowisku językowym i skuteczny sposób na znaczne podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w krótkim czasie to klucz do efektywnego studiowania w UK. Wybór programów językowych  jest ogromny: konwersacyjne, akademickie, biznesowe, przygotowujące do egzaminów. Możesz wybrać czas trwania, intensywność, wielkość grupy, rodzaj zamieszkania i miasto. Dla ludzi biznesu studia w Anglii to sposób na poznanie lokalnych firm i nawiązanie dobrych kontaktów biznesowych.

Wstęp na studia licencjackie w Anglii

Kobieta która dostała się na studia w Anglii
Źródło: Freepik.com

System edukacji w Anglii zakłada wygodną scentralizowaną platformę składania dokumentów rekrutacyjnych na uczelnie – UCAS (Universities and Colleges Admissions Service).

Aby aplikować, student musi zarejestrować się na stronie UCAS i wybrać od 1 do 5 brytyjskich uniwersytetów i programów, na które chce aplikować. Jednocześnie ubieganie się o jeden program kosztuje około 14 funtów. Dlatego bardziej opłaca się aplikować na kilka kursów niż na jeden, ponieważ jest niższa cena.

Po zarejestrowaniu się, wyborze uczelni i programów, student musi wypełnić formularz personalny na stronie internetowej, podając informacje o sobie, swoim doświadczeniu naukowym i zawodowym, jeśli takie posiada.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  • kopia paszportu
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Dyplom na poziomie podstawowym lub maturalnym
  • esej motywacyjny
  • dwa listy polecające
  • Certyfikat IELTS lub TOEFL

Należy zauważyć, że ta lista dokumentów aplikacyjnych ma charakter orientacyjny. Dokładniejsze informacje o wymaganych dokumentach można uzyskać na stronie internetowej lub u przedstawicieli wybranej instytucji edukacyjnej.