Integracja sensoryczna w przedszkolu
Rozwój

Integracja sensoryczna w przedszkolu – najpopularniejsze zabawy

Prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ma ogromne odzwierciedlenie w jego dorosłym życiu. Dlatego warto zadbać, aby już od najmłodszych lat przebiegał prawidłowo. Jego podstawą jest właściwy przebieg rozwoju psycho-ruchowego w pierwszych latach życia oraz niezwykle ważnej integracji sensorycznej.

Co to jest integracja sensoryczna?

Pewnie wielu z Was spotkało się z tym określeniem. Choć często intuicyjnie rozumie się jego przybliżony kontekst, postaramy się zawrzeć tu dość sprecyzowaną definicję. Integracja sensoryczna oznacza umiejętność odbierania i porządkowania bodźców czy informacji z otoczenia poprzez zmysły oraz reagowania na nie. Dzięki temu człowiek może działać świadomie, opierać się na poprzednich, podobnych doświadczeniach oraz je selekcjonować. Proces rozwijania integracji sensorycznej rozpoczyna się już w życiu płodowym i odbywa się poza świadomością. Przykładami zaburzeń integracji sensorycznej może być nieadekwatne reagowanie na bodźce (odbieranie dotyku jako uderzenia, naturalnych dźwięków środowiska jako zbyt inwazyjnych itp.) lub brak kontroli nad własnym ciałem. Terapia zajęciowa w takich przypadkach zwykle daje dobre efekty i jest niezbędna do poprawy funkcjonowania jednostki. Jednak integracja sensoryczna może być stymulowana nie tylko w wypadku występowania zaburzeń. Wówczas będzie po prostu rozwijała funkcje poznawcze dziecka i wspierała jego naturalny rozwój.

Najpopularniejsze zabawy do integracji sensorycznej w przedszkolu

Najprostszą zabawą do integracji sensorycznej może być wkładanie dłoni do woreczków z różnymi nasionami lub wyciąganie z zamkniętymi oczami rzeczy z pudełka i zgadywanie, co to za przedmiot. Rozpoznawanie przedmiotów po kształtach czy określanie pochodzenia różnych odgłosów z otoczenia to doskonała forma zabawy i sposób na wspieranie rozwoju swoich zmysłów. Przykładem gier grupowych o podobnym profilu może być na przykład taka, gdzie wszyscy uczestnicy, oprócz jednej osoby, mają zamknięte oczy. Stojąc w różnych punktach sali nasłuchują głosu osoby z otwartymi oczami, która co jakiś czas zmienia miejsce. Zadaniem pozostałych uczestników jest powolne podążanie w kierunku słyszanego głosu z zamkniętymi oczami lub jeśli jest za mało miejsca, odwracanie się w jego kierunku. Kolejnym przykładem zabawy do integracji sensorycznej, tym razem w parach, jest zadanie, gdy jedna osoba z pary „uruchamia” różne części ciała partnera poprzez delikatny impuls. Zadaniem partnera jest skupienie się wyłącznie na odczuciu impulsu i wykonaniu ruchu jako jego „echo”. Kierunek oraz moc dotyku powinna być odebrana i zinterpretowana przez osobę, która ma zamknięte oczy. Świetnie sprawdzi się też przeciąganie liny, naśladowanie sposobu chodzenia różnych zwierząt czy przenoszenie stopami woreczków i trafianie nimi do celu.

Podłoga interaktywna, która wspomaga integrację sensoryczną

Doskonałym narzędziem do rozwijania integracji sensorycznej wśród przedszkolaków jest podłoga interaktywna Magiczny Dywan onEVO. Dzieci, funkcjonując w rozszerzonej rzeczywistości, będą mogły nauczyć się właściwych reakcji i selekcji bodźców oraz przenieść je do świata realnego. Aplikacje umożliwiające rozpoznawanie dźwięków instrumentów czy odgłosów zwierząt oraz motywujące do podjęcia działań w odpowiedzi na nie, umożliwią sprawny rozwój percepcji i postrzegania świata. W rozszerzonej rzeczywistości dzieciom łatwiej zaakceptować ich wpływ na środowisko, poznać zjawiska zachodzące w otoczeniu, poznać i oswoić z własną sprawczością. Rodzaj i ilość bodźców w grach dostosowana jest do konspektu zajęć terapeutycznych a specjalnie opracowane scenariusze zajęć ułatwią pracę opiekunom i pedagogom. Dzięki temu podłoga interaktywna stanie się doskonałym wsparciem w terapii zajęciowej zarówno w trybie indywidualnym jak i grupowym.