Kobieta uczy się szacowania niepewności pomiaru
Nauka

Jak nauczyć się szacowania niepewności pomiaru

Artykuł partnera.

Prowadzenie wszelkiego rodzaju pomiarów wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz świadomości ograniczeń związanych ze stosowaną metodą, wpływem badających oraz otoczenia na sam wynik. Z założenia każdy pomiar charakteryzuje się pewną niedokładnością. Niezbędne zatem jest dążenie do uzyskania maksymalnie odpowiedniego środowiska pomiarowego, które będzie pozwalało na uzyskanie jak największej dokładności konkretnych pomiarów. Niezbędna będzie tutaj znajomość zasad aseptyki oraz właściwości konkretnych materiałów. W niektórych branżach środowisko aseptyczne ma szczególnie duże znaczenie i w znacznym stopniu wpływa na prawidłowość całego procesu i uzyskanie odpowiednich efektów.

Na czym polegają działania aseptyczne

Aspektyka dąży do tego, aby uzyskać bakteriologiczną jałowość pomieszczeń. Polega na dążeniu do wyeliminowania wszelkich drobnoustrojów z pomieszczeń, które mogłyby zakłócić wynik pomiarów bądź przedostać się do produkowanych dóbr. W wielu branżach znajomość zasad aseptyki jest niezbędna, aby możliwe było uzyskanie wiarygodnych wyników i zachowanie prawidłowości wszystkich prac.

Do działać aseptycznych należy odpowiednia dezynfekcja rąk oraz ubrań, a także odpowiednie przygotowanie pomieszczeń. W tym celu stosuje się zróżnicowane narzędzia, które pozwalają na wyeliminowanie wszystkich mikroelementów z otoczenia.

Historia aseptyki

Historia aseptyki sięga już końca XIX wieku. To właśnie wtedy po raz pierwszy założony został szpital, w którym przestrzegane były zasady aseptyki. Dbano o sterylność określonego środowiska oraz wszelkich używanych w nim narzędzi. To również w tym okresie po raz pierwszy zaczęto stosowanie jednorazowych rękawiczek. Większość opracowanych w tamtych okresie zasad obowiązuje do dziś.

Zastosowanie zasad aseptyki przy produkcji materiałów opatrunkowych i żywności

Opracowane wiele lat temu zasady do dziś mają zastosowanie w wielu zróżnicowanych branżach. Przede wszystkim dotyczy to branży produktów medycznych. Z uwagi na ich zastosowanie muszą być one w pełni sterylne. Dbanie o te aspekty rozpoczyna się już na etapie produkcji. Cały proces produkcyjny powinien zostać odpowiednio dostosowany do produkowanych materiałów i eliminować wszelkie drobnoustroje, które mogłyby przenieść się na gotowe wyroby i tym samym wpłynąć na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. Personel medyczny na sali operacyjnej musi mieć bowiem pewność, że korzystanie z najlepszych wyrobów.

Bardzo ważne jest przestrzeganie założeń aseptyki także przy produkcji żywności. Jej jakość i bezpieczeństwo spożywania jest w dużym stopniu zależne od przestrzegania najważniejszych zasad powstałych już na etapie produkcji. Dokładne mycie dłoni czy stosowanie narzędzi oczyszczających środowisko to absolutna podstawa. Także w samym transporcie wyrobów stosuje się odpowiednie działania zabezpieczające jak na przykład aseptyczne opakowanie, które chroni produkty przed drobnoustrojami.

Zastosowanie w badaniach laboratoryjnych

Zasady mają zastosowanie również we wszelkiego rodzaju badaniach. Dla uzyskania maksymalnie wiarygodnego pomiaru niezbędne jest wyeliminowanie wszelkich zakłóceń pomiarowych i odpowiednie przygotowanie warunków. Dla zdobycia rzetelnej wiedzy z tego obszaru warto wybrać się na szkolenie: https://bnt-sigma.pl/szkolenie-niepewnosc-pomiaru, które pozwoli poznać postępowanie mające na celu dążenie do uzyskania maksymalnie wiarygodnych wyników. Można poznać wszelkie tajniki związane z przygotowaniem środowiska i czynnikami, które mogą wpływać na końcowe wyniki. Dzięki temu możliwe będzie ich stopniowe eliminowanie i w efekcie przygotowanie warunków badań, które będą w pełni aseptyczne.