Pisanie gzaminu na technika masażu
Rozwój

Egzamin zawodowy technika masażysty – jak wygląda?

Egzamin zawodowy na technika masażystę sprawdza poziom opanowania umiejętności oraz wiedzy, które są  niezbędne do pracy w tym zawodzie. Składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Dowiedz się, jakie zadania mogą czekać Cię na egzaminie i ile punktów musisz uzyskać, aby go zdać.

Egzamin technik masażysta – informacje

Technik masażysta to specjalista, na którym spoczywa duża odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Z tego powodu osoba wykonująca ten zawód musi mieć fachową wiedzę i umiejętności, potwierdzone dyplomem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin zawodowy. Technik masażysta musi zatem przystąpić do części pisemnej oraz praktycznej. Profesjonalne przygotowanie do egzaminu oraz pracy w przyszłym zawodzie zapewnia szkoła masażu. Kraków to miasto, w którym znajduje się placówka GoWork.pl, która dba o to, aby jej absolwenci byli specjalistami w swojej dziedzinie. Z tego powodu zajęcia praktyczne w pracowniach oraz wykłady prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Jak wygląda egzamin i czego się spodziewać?

Egzamin teoretyczny z kwalifikacji MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec IV semestru szkoły policealnej. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda i przebiega egzamin na technika masażystę, można znaleźć w informatorach na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin teoretyczny technik masażysta

Egzamin teoretyczny na technika masażystę trwa 60 minut i składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby go zaliczyć, należy udzielić przynajmniej 20 poprawnych odpowiedzi. Test sprawdza wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podstaw masażu,
  • wykonywania masażu w medycynie,
  • wykonywania masażu w sporcie,
  • wykonywania masażu prozdrowotnego,
  • języka obcego zawodowego,
  • kompetencji personalnych i społecznych,
  • organizacji pracy małych zespołów.

Osoba zdająca egzamin może spodziewać się pytań dotyczących np. przygotowywania stanowiska pracy, anatomii i fizjologii, rodzajów zabiegów fizykalnych, zasad wykonywania ćwiczeń, przyczyn, objawów, mechanizmów i leczenia zaburzeń w obrębie układu nerwowego, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania różnych typów masażu, zasad działania technik masażu na struktury człowieka, dokonywania oceny pacjenta na potrzeby wykonania odpowiedniego rodzaju masażu czy porozumiewania się z pacjentem mówiącym po angielsku.

Egzamin praktyczny technik masażysta

Test to jednak nie wszystko. Do otrzymania tytułu niezbędny jest również zdany egzamin praktyczny. Technik masażysta musi na nim wykazać się wiedzą stosowaną. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Aby ją zaliczyć, należy zdobyć co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. W egzaminie uczestniczy osoba, która odgrywa rolę pacjenta. Polega on na wykonaniu konkretnego zadania zgodnie z procedurami uwzględniającymi BHP i ergonomię pracy. Osoba zdająca będzie musiała np. przygotować stanowisko i pacjenta do zabiegu masażu, uporządkować stanowisko do stanu wyjściowego, wypełnić kartę pacjenta, scharakteryzować struktury anatomiczne związane z zabiegiem, wskazać przeciwwskazania do wykonania masażu oraz zaproponować pacjentowi ćwiczenia do wykonania w domu.

Osoba, która pomyślnie zda egzamin teoretyczny i praktyczny na technika masażystę, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz certyfikat Europass, umożliwiający znalezienie zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej. Szkoła masażu w Krakowie szkoli swoich słuchaczy w sposób rzetelny i profesjonalny, dzięki czemu są oni doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy.