dzieci bawiące się z mama klockami
Dom i Rodzina

Czy montessori jest dla każdego dziecka?

Wychowanie w duchu nauk Marii Montessori koncentruje się na zapewnieniu dziecku możliwości naturalnego i swobodnego rozwoju. To całkowite przeciwieństwo systemu edukacji, który znamy z tradycyjnych przedszkoli oraz szkół. Jego celem jest także pobudzanie kreatywności oraz aktywności i dążenie do rozwijania faktycznych zainteresowań jakie wykazuje maluch. Przedszkole Montessori to placówka, w której zajęcia są przeprowadzane zgodnie z zaleceniami włoskiej lekarki. Czy są one jednak odpowiednie dla każdego dziecka?

Jakie korzyści może zapewnić maluchowi wychowanie metodami Montessori?

Założeniem opisywanego systemu wychowawczego jest umożliwienie maluchom rozwoju na wielu różnych płaszczyznach, zarówno fizycznych, społecznych, jak i kulturowych. Z drugiej strony, zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby nie ograniczały naturalnej dziecięcej spontaniczności. Co istotne, każde dziecko wykonuje poszczególne czynności zgodnie ze swoimi możliwościami oraz tempem. Może również samodzielnie decydować o tym czy chce rozwijać daną umiejętność, czy podjąć się nowego wyzwania. Przedszkola Montessori wcielają w życie program stworzony przez włoską lekarkę, umożliwiając maluchom swobodne wybieranie rodzaju zadań oraz miejsca ich wykonywania. W ten sposób dzieci uczą się porządku, powtarzalności oraz konsekwencji. Duży nacisk kładzie się na samodzielność, rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz podejmowania decyzji.

Czy przedszkole i szkoła Montessori są dla każdego?

Zgodnie z twierdzeniem wypowiedzianym przez samą Marię Montessori, opracowany przez nią program jest odpowiedni dla każdego dziecka, jednak może nie odpowiadać każdemu rodzicowi. Co to oznacza? Oczywistą kwestią jest to, że mama i tata chcą zapewnić swojemu maluchowi wszystko co najlepsze. Z drugiej strony, wielu opiekunów chciałoby w 100% kontrolować proces wychowawczy i mieć wpływ na każdy aspekt życia pociechy. Metoda Montessori jest zaprzeczeniem takiego podejścia, gdyż kładzie nacisk na rozwój indywidualizmu i niezależności.

Z drugiej strony, wdrożenie programu opracowanego przez włoską lekarkę może być nieodpowiednie dla rodziców, którzy uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest bezstresowe wychowanie i samowola. To także zły wybór jeśli opiekunowie chcą stosować system kar i nagród. Co więcej, metody opracowane przez Marię Montessori mogą nie “zadziałać” jeśli rodzice chcą wdrożyć w życie wyłącznie wybrane aspekty lub nie do końca zainteresowali się wszystkimi założeniami.