Licealiści chodzący na zajęcia aby dobrze zdać maturę
Nauka Rozwój

Studia bez matury – czy to możliwe?

Matura to jeden z najbardziej stresujących momentów edukacyjnych w życiu każdego młodego człowieka. Nie ma się co dziwić – w końcu celem egzaminu maturalnego jest sprawdzenie wiedzy ucznia z ostatnich kilku lat jego edukacji. Egzamin maturalny swoim zakresem obejmuje matematykę, język polski oraz język obcy. Warunkiem zdania matury, jest także podejście do przynajmniej jednego wybranego przez ucznia przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy uczniowi nie uda zdać się egzaminu maturalnego? 

Matura – jak wygląda?

To, jak wygląda matura zastanawia każdego licealistę przygotowującego się do egzaminu kończącego szkołę średnią. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Ponadto, aby egzamin maturalny został uznany za zaliczony, konieczne jest podejście do przynajmniej jednego, dowolnie wybranego przez maturzystę przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ostatnią rzeczą wymaganą do zaliczenia, jest zdanie dwóch egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, która może mieć wpływ na to jak wygląda matura. Najlepsi uczniowie, biorący udział w olimpiadach naukowych i uzyskujący tytuł laureata lub finalisty, za wysokie wyniki mogą liczyć na zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu. Taka sytuacja oznacza, że maturzysta pomimo nie podejścia do egzaminu z danego przedmiotu, skutkuje wpisaniem na świadectwie dojrzałości maksymalnej liczby punktów. Co więcej, bycie laureatem lub finalistą olimpiady naukowej jest znacznym ułatwieniem przy przyjmowaniu na studia po maturze.

Studia bez matury – czy to możliwe?

Uczeń przygotowujący sie do matury i chcący iść na studia
Źródło: Pexels.com

Niestety, ale studia bez matury nie są w Polsce możliwe. Osoby, które więc marzą o zdobyciu wyższego doświadczenia, swoich sił w pisaniu matury będą musiały spróbować ponownie. Chociaż studia bez matury nie są możliwe, wcale to nie oznacza, że maturzysta będzie musiał zmarnować rok na rzeczy, których nie ma ochoty robić. Coraz więcej uniwersytetów i uczelni prowadzi kursy maturalne przygotowujące do egzaminu, a także umożliwia uzyskanie statusu wolnego słuchacza.

Jak się jednak okazuje, istnieją wyjątki od reguły i nie zawsze można podjąć tylko studia po maturze. Tym wyjątkiem są studia m.in. w Niemczech i USA. Aby dostać się na studia na zagranicznej uczelni, wymagane jest jednak posiadanie dokumentu, potwierdzającego znajomość – wymaganego do studiowania na tej uczelni – języka obcego. W związku z tym, podjęcie niektórych studiów po maturze, wcale nie wymaga polskiego świadectwa egzaminu dojrzałości, a studenci są przyjmowani dzięki zaliczeniu egzaminów wstępnych.

Studium bez matury – kierunki

Uczennice podchodzące do matury, ale zastanawiajace się czy jest to konieczne żeby dostać sie na studia
Źródło: Pexels.com

Osoby, które jednak nie wiązały swojej przyszłości z pójściem na studia, mogą pójść do studium bez matury. Są to szkoły policealne, które praktycznie przygotowują do podjęcia konkretnego zawodu. W studium bez matury można zdobyć zawód opiekunki dzieci, fryzjera, florysty, technika BHP, kosmetyczki, informatyka i wiele innych.

Oferty studium bez matury są naprawdę szerokie, w związku z czym z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Kierunki w studium bez matury są nie tylko niezwykle zróżnicowane, ale także – niektóre z nich są w pełni bezpłatne. Takie kierunki w studium bez matury mogą być znacznym ułatwieniem dla osób, których nie stać na pokrycie nieraz całkiem wysokich kosztów naukowych. Nauka w szkołach policealnych, w zależności od wybranego kierunku zazwyczaj trwa od roku do dwóch lat i kończy się egzaminem praktycznym, którego zaliczenie oznacza uzyskanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Praca bez matury

Jeżeli chodzi o pracę bez matury, to jak najbardziej można ją łatwo znaleźć i może być dobrze płatna. Obecnie, coraz mniej pracodawców oczekuje okazania świadectwa dojrzałości w trakcie rekrutacji. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że praca bez matury nie obejmuje bardziej prestiżowych zawodów, w których potrzebne są kwalifikacje wyniesione z uczelni wyższych. Nie znaczy to jednak, że praca bez matury musi być gorzej opłacalna, czy nie pozwoli na późniejsze rozwinięcie własnego biznesu.

Ponadto, wiele osób kończąc liceum bez matury zastanawia się, jaki jest stopień jego wykształcenia. Ukończenie liceum bez matury nie świadczy, że nie posiada się wykształcenia średniego. Obecnie, skończone liceum bez matury nie określa także wykształcenia jako “średnie niepełne”, tak jak to było jeszcze kilka lat temu.

Źródło informacji:

  • https://www.forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/765/500.