podpis
Technologia

Korzyści wynikające z wykorzystania podpisu elektronicznego

W 2016 roku cała Unia Europejska, a więc i Polska zmieniła prawo, umożliwiając wykorzystywanie innowacyjnej technologii w postaci podpisu elektronicznego. Głównym zastosowaniem technologii podpisu elektronicznego jest możliwość potwierdzenia swojej tożsamości bez fizycznej obecności. Z tym jednak wiąże się szereg innych plusów, które uwidaczniają się zarówno w obszarze załatwiania formalności urzędowych, jak i w biznesie. Jakie są największe korzyści wykorzystania technologii, jaką jest podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny?

Oszczędność czasu i pieniędzy

W wielu obszarach to czas jest jedną z kluczowych kwestii, która może decydować o powodzeniu transakcji. W tradycyjnym kanale, by podpisać umowę lub podjąć współpracę, niezbędne jest wysłanie dokumentów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów – kurier lub poczta. To z kolei generuje koszty obsługi firmy wysyłkowej, a także koszty dodatkowe jak koperta czy znaczek. Decydując się również na usługi firm kurierskich lub poczty, musimy liczyć się z tym, że dokument nie zostanie natychmiast wcielony w życie. Sytuacja jednak zmienia się wraz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Tak podpisany dokument jest natychmiast potwierdzony i uwierzytelniony, a co za tym stoi, może wejść w życie.

Bezpieczeństwo obiegu dokumentów

W ramach systemu podpisów elektronicznych, możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych dokumentów. Podpis elektroniczny umożliwia nam uwierzytelnianie dokumentów w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób. Dokumenty są zabezpieczone kluczami cyfrowymi, które uniemożliwiają wgląd do niego niepożądanym stronom. Co więcej, dostawcy usługi podpisu elektronicznego umożliwiają wykorzystanie specjalnej platformy do obiegu dokumentów, które jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo transakcji.

Uniwersalne wykorzystanie podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny może zostać wykorzystany w wielu różnych sytuacjach, które znacznie usprawnią procesy:

  • podpisywania dokumentów handlowych
  • podpisywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z pracownikami
  • sprawnego zatwierdzania dokumentów sądowych i urzędowych
  • szybkiego obrotu zamówieniami, listami przewozowymi oraz dokumentami bankowymi.

Z każdym rokiem coraz więcej podmiotów umożliwia zatwierdzanie umów za pomocą dokumentów podpisanych elektronicznie.

Wygoda wykorzystania podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny umożliwia nam podpisywanie dokumentów bez względu na porę i miejsce, w jakim się znajdujemy. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujemy, to urządzenia z dostępem do internetu. Za jego pośrednictwem możemy w sprawny sposób dokonać weryfikacji dokumentu, potwierdzić jego poprawność i podpisać w błyskawiczny sposób.

Jak widać, podpis elektroniczny to wyjątkowo przydatna technologia, która znacznie usprawnia procesowanie dokumentów oraz przyspiesza procesy biznesowe, które zachodzą w naszym przedsiębiorstwie każdego dnia.

Przeczytaj więcej na http://netvet.pl/podpis-elektroniczny.