Dziewczynka przy stole odrabia zadania domowe
Nauka

Zadanie domowe – sens ich zadawania i odrabiania

Zadania domowe bywają nieprzyjemnym elementem całej edukacji. Często pytanie o nie pojawia się jako pierwsze z ust rodziców, kiedy tylko dziecko powróci do domu. Jedni lubią je odrabiać, a inni wręcz przeciwnie. Tych drugich należy zmuszać i pilnować.Nauczyciele mają także różne podejście do zadań domowych. Jedni wolą zadawać je często, a pozostali tylko sporadycznie. Jak to naprawde jest? Czy zadawanie zadań domowych i ich odrabianie ma sens z punktu widzeniauczniów inauczycieli?

Historia zadań domowych

Edukacja od samego początku opierała się na metodzie pamięciowej – należało przyswoić duże ilości materiału, czemu sprzyjałyzadania domowe. Od zawsze zadawano je, byuczniowie mogli po zajęciach samodzielnie zmierzyć się z wiedzą zdobytą w czasie lekcji.

Na przestrzeni lat opinie na temat ich zadawania zmieniały się. Po II wojnie światowej USA zaczęło dużo więcej wymagać od swoichuczniów. Twierdzili, że zbyt mała ilość pracy w szkole i po niej może przekładać się negatywnie na przyszłą gospodarkę kraju. W Polsce także od początku istnienia edukacji zadawano zadania domowe. Przez bardzo długi czas nikt się nie zastanawiał nad ich sensem. W ostatnim czasie pojawiły się jednak wątpliwości, na temat tego, czy faktycznie są one potrzebne.

Cel zadań domowych

Zadania domowe stanowią pewnego rodzaju pomost pomiędzy nauką w szkole, a praktycznym użyciem wiedzy w niej zdobytej. Motywują one do powtórzenia materiału. Najlepiej, kiedy zadaje się je w sytuacji, kiedy nie ma możliwości wykonania ich w klasie. Przykładami taki prac są: czytanie, tworzenie prezentacji, przeprowadzenie jakichś badań środowiskowych. Prace domowe mają pomóc uczniom w nauce oraz pogłębić ich wiedzę. Czasami mogą mieć na celu zapoznanie się z nowym materiałem przed spotkaniem znauczycielem, tak, aby móc prowadzić konwersację na ten temat.

Zalety i wady prac domowych

Nauczyciele uważają, że program nauczania jest zdecydowanie zbyt rozbudowany w porównaniu do ilości godzin lekcyjnych. To zmusza ich do zadawania części zadań do domu. Czy ma to sens? Do zalet zadań domowych można zaliczyć:

  • uczenie dzieci systematyczności i odpowiedzialności,
  • możliwość powtórzenia i utrwalenia materiału z lekcji,
  • szansa szerszego zainteresowania danym tematem,
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
  • pomoc w nauce do sprawdzianu.

Wadami są:

  • stres,
  • często zbyt wielka ich ilość (posiadanie wielu zadań z każdego przedmiotu może wywoływać lęk przed niewyrobieniem się z nimi),
  • brak czasu dla siebie, na rozrywkę oraz hobby (zdarza się, że lekcje i dojazdy do szkoły trwają bardzo długo, co wiąże się z późnymi powrotami do domu i zajmowanie się zadaniami do późnych godzin nocnych).

Podsumowanie

Wielu rodziców pomaga swoim pociechom w czasie odrabianiazadań domowych. W głowie niejednego z nich, a także niejednego ucznia pojawiło się pytanie, czy mają one sens. Nie można jednoznacznie na to odpowiedzieć. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, jakie te zadania są, jak często się pojawiają oraz jak wyglądają. Zadania domowe są przydatne, jeśli pozwalają dziecku rozwijać się, praktycznie wykorzystywać wiedzę oraz wykazywać się kreatywnością. Reakcjauczniów jest inna, kiedy mają do wykonania ciekawe, kreatywne zadanie, niż całą listę nudnych przykładów.

Dzieci bez wątpienia potrzebują czasu dla siebie i odpoczynku. Okres nauki bywa bardzo trudnym, dlatego nie można odbierać pociechom czasu na relaks i samorozwój. Z tego względu należy dbać o to, by zadań nie było zbyt wiele. W przypadku nadmiaru nie należy bać się reagować.