Pisanie wypowiedzenie umowy o prace.
Biznes

Wypowiedzenie umowy o pracę – co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać podjęte zarówno z inicjatywy danego pracodawcy, jak i pracownika. Samo rozwiązanie stosunku pracy odbyć może się w trzech trybach. Dowiedz się więcej na temat samego procesu, ile trwa okres wypowiedzenia oraz co powinno zawierać skuteczne wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

O rozwiązaniu umowy o pracę zadecydować może zarówno pracownik, jak i pracodawca. Złożenie wypowiedzenia jest aktem jednostronnym, co oznacza, że nie jest wymagana akceptacja drugiej strony. Wypowiedzenie umowy można przekazać w formie pisemnej do rąk własnych, wysłać pocztą lub elektronicznie.

Rozwiązać umowę można na kilka sposobów, a jest głównie uzależnione od powodu zakończenia stosunku pracy. Pierwszy z trybów to wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy uzależniony jest od długości stażu pracownika oraz typu umowy. W przypadku umowy na okres próbny, który nie przekracza dwóch tygodni, okres wypowiedzenia to 3 dni. 1 tydzień wypowiedzenia jest zgodnie z prawem związany z umową na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie. Jeżeli czas zatrudnienia na okres próbny był dłuższy niż 3 miesiące, wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie.

W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony oraz określony, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, gdy zatrudnienie było krótsze niż 6 miesięcy. Dla osób zatrudnionych dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. W przypadku, gdy czas zatrudnienia wyniósł minimum 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

W czasie okresu wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest zwolniony jest z wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy, pracownik w czasie wypowiedzenia jest zobowiązany spełniać swoje obowiązki.

Szukanie informacji na temat wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie jest konieczne dotrzymania zapisanego w umowie okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia stosowane jest w przypadku naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę może okazać się przydatny przy dopełnianiu formalności związanych z zakończeniem obowiązku świadczenia pracy dla danego pracodawcy. Nie można zapomnieć jednak o dopasowaniu dokumentu do swoich potrzeb oraz indywidualnej sytuacji. Wypowiedzenie umowy niesie za sobą skutki prawne, z tego powodu zapisy w nim zawarte warto skonsultować ze specjalistą.

W przypadku, gdy wypowiedzenie składa pracownik, dokument powinien zawierać między innymi miejscowość i datę, dane pracownika, takie jak imię, nazwisko oraz adres, a także analogiczne dane pracodawcy. Warto zawrzeć także nagłówek taki jak rozwiązanie umowy o pracę lub wypowiedzenie umowę o pracę. Ważną częścią jest oczywiście  informacje o rozwiązaniu umowy oraz dane z nią związane – data zawarcia umowy, jej numer, strony, które ją zawarły, a także długości okresu wypowiedzenia.

Pracownik powinien złożyć podpis po prawej stronie, natomiast miejsce na podpis osoby powinno zostać po lewej stronie.