Bloki
Dom i Rodzina

Wspólnota mieszkaniowa – kiedy warto skonsultować się z prawnikiem?

Sprawami wspólnoty mieszkaniowej kieruje jej zarząd, wybrany przez wszystkich członków wspólnoty. Czasami jednak potrzebuje on wsparcia osób trzecich, zwłaszcza w przypadkach wymagających wiedzy prawniczej. Dowiedz się, w jakich sprawach wspólnota mieszkaniowa powinna sięgnąć po pomoc prawnika.

Kiedy zwrócić się do notariusza

Niektóre z działań podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wymagają udziału notariusza. W szczególności są to: ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu musi mieć formę aktu notarialnego. Natomiast zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną wymaga zaprotokołowania przez notariusza. W takim wypadku wspólnota mieszkaniowa podejmuje odpowiednie uchwały, a notariusz nadaje im formę protokołu.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zobowiązany jest do zwołania zebrania ogółu właścicieli lokali przynajmniej jeden raz w roku. Takie zebranie wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej również może zostać zaprotokołowane przez notariusza. Warto skorzystać z jego pomocy żeby mieć pewność, że uchwały podejmowane przez zebranie członków wspólnoty są zgodne z prawem.

Adwokat i radca prawny również mogą pomóc

Wspólnoty mieszkaniowe starają się rozwiązywać swoje spory polubownie, ale czasami konieczne jest wstąpienie na drogę sądową. W takich wypadkach trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Do takich spraw należą między innymi:

  • spory pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej zarządem,
  • zaskarżanie uchwał wspólnoty do sądu,
  • eksmisja z lokalu.

Warto poszukać prawnika, który specjalizuje się w danych sprawach. W stolicy nietrudno o dobrego pełnomocnika. W przypadku sporu, pomoże nam radca prawny albo adwokat. Po jego pomoc można także sięgnąć, gdy potrzebujemy przygotowania umowy, na przykład umowy najmu, albo regulaminu wspólnoty.

Trudniejsza sytuacja jest przy konieczności eksmisji. Wspólnota mieszkaniowa może pozwać właściciela lokalu, który w sposób rażący i uporczywy narusza porządek domowy albo wyjątkowo długo zalega z zapłatą należnych opłat. Niestety, często generuje to bardzo duże konflikty na linii wspólnota – właściciel lokalu. Dlatego w sytuacji eksmisji pomocny będzie adwokat z Warszawy.

Kwestie prawne bywają bardzo skomplikowane. Żeby nie popełnić błędu, ale dobrze kierować sprawami wspólnoty mieszkaniowej, warto sięgać po pomoc profesjonalnych prawników oraz wcześniej zapoznać się z kategoriami spraw wymagającymi w pracach wspólnoty udziału notariusza.