Gabinet weterynaryjny.
Nauka

Weterynarz a technik weterynarii – zakres obowiązków

Zarówno lekarz, jak i technik weterynarii mogą pracować w gabinecie weterynaryjnym, hodowlach zwierząt, ogrodach zoologicznych czy w schroniskach. Oba zawody skupiają się na pomocy zwierzętom, ale mają różny zakres uprawnień. Co może zrobić technik? A jakie obowiązki spoczywają na weterynarzu?

Lekarz weterynarii – charakterystyka

Lekarz weterynarii, czyli potocznie weterynarz, to osoba, który ukończyła 5,5-letnie studia magisterskie na kierunku weterynaria na jednym z siedmiu uniwersytetów w Polsce mających Wydział Medycyny Weterynaryjnej i otrzymała prawo do wykonywania zawodu nadane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną. Aby później uzyskać tytuł specjalisty, trzeba przez co najmniej dwa lata pracować jako weterynarz, ukończyć szkolenie specjalistyczne trwające dwa lub trzy lata i zdać egzamin specjalizacyjny. W zależności od wyboru specjalizacji można zajmować się m.in. chorobami przeżuwaczy, koni, psów i kotów, trzody chlewnej, zwierząt futerkowych, drobiu oraz ptaków ozdobnych, ryb lub zwierząt nieudomowionych, rozrodem zwierząt, chirurgią weterynaryjną, a także weterynaryjną diagnostyką laboratoryjną.

Warto pamiętać, że gabinet weterynaryjny to nie jedyne miejsce pracy lekarza. Może on również zostać zatrudniony w zoo, inspektoratach, ubojniach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stadninach czy w schroniskach.

Zadania lekarza weterynarii

Jakie uprawnienia ma lekarz weterynarii? Może badać i oceniać stan zdrowia zwierząt, rozpoznawać choroby, zapobiegać im, leczyć, udzielać porad i konsultacji, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, pielęgnować, przyjmować porody, wypisywać recepty na leki gotowe oraz recepturowe, wykonywać badania laboratoryjne i inne, a także w przypadku zdiagnozowania nieuleczalnej choroby, która wiązałaby się z dużym cierpieniem, usypiać zwierzęta.

Centrum weterynaryjne zazwyczaj zatrudnia nie tylko lekarzy weterynarii, lecz także techników weterynaryjnych, którzy im pomagają.

Lekarz weterynarii.

Szukasz polecanego centrum weterynaryjnego w Ostrowie Wielkopolskim?

Technik weterynarii – charakterystyka

A co z technikiem weterynarii? Tak nazywa się osobę, która ukończyła technikum weterynaryjne lub odpowiednią szkolę policealną. Zazwyczaj jest to pomoc weterynarza. Technik, podobnie jak lekarz weterynarii, może pracować zarówno w klinikach, jak i w zoo, schroniskach, inspektoratach oraz w hodowlach.

Różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami polega na zakresie obowiązków. Technik nie ma uprawnień do wypisywania recept na jakiekolwiek leki, przeprowadzania zabiegów chirurgicznych ani do usypiania zwierząt. Może za to m.in. pobierać próbki do badań laboratoryjnych, udzielać pierwszej pomocy np. w przypadku zranienia lub zadławienia, podawać leki przepisane przez lekarza, odbierać porody, opiekować się zwierzętami przed i po zabiegach chirurgicznych, a także asystować przy tych zabiegach, zakładać opatrunki, przeprowadzać szczepienia oraz wykonywać podstawowe badania analityczne.