Kilka osób w ośrodku doskonalenia nauczycieli
Rozwój

Szkoła jako szczególny rodzaj organizacji – ośrodek doskonalenia nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli – online i stacjonarnie – to nie tylko oferta edukacyjna czy kursy doszkalające. Sprawne zarządzanie organizacją, w tym także ośrodkami edukacyjnymi, oznacza samoświadomość kadry, która dąży do samopoznania, umiejętności samodzielnego diagnozowania problemów i nauki na błędach oraz sukcesach. Dlatego w ramach ODN szkolenia i kursy dla pedagogów powinny zapewniać dostęp do informacji sieci współpracy i samokształcenia. Ośrodek doskonalenia nauczycieli to również kursy z zakresu rozwoju osobistego nauczyciela i dyrektora, pedagogiki specjalnej czy awansu zawodowego.

Szkolenia dla nauczycieli – online i na miejscu – dynamiczne zmiany kulturowe

Współczesna edukacja i jej podopieczni mierzą się z następstwami dynamicznych zmian geopolitycznych, polityki wewnętrznej i kulturowych. Wymagają one odpowiedniego przygotowania ze strony pracowników i dyrekcji ośrodków edukacyjnych. Odpowiedniej i szybkiej reakcji na owe zmiany. Kursy dla pedagogów muszą także odpowiadać na nowe, pojawiające się trudności – np. specyfiki pracy z uczniami migrującymi, w środowisku wielokulturowym czy w ramach e-learningu. ODN szkolenia powinny odpowiadać na obecne potrzeby organizacji zarówno w zakresie przygotowania edukacyjnego, jak również trudności interpersonalnych (w kadrze czy w pracy z uczniami) i organizacyjnych. Szczególnie ważne jest również przygotowanie np. przez dyrekcję szkolenia dla pedagogów specjalnych tak, aby wyposażyć pracowników w narzędzia niezbędne do pracy w środowisku zmiennych warunków.

Ośrodek doskonalenia nauczycieli – uczeń cudzoziemski

Wojna w Ukrainie, a także emigracja ekonomiczna powodują dynamiczne zmiany i niespotykane dotąd wyzwania dla pracowników oświatowych. Potrzeby szkoły, uczniów migrujących, uczniów lokalnych i kadry wymagają bieżącej ewaluacji i szybkiej odpowiedzi. To dlatego szkolenia dla nauczycieli – online oraz stacjonarnie – pełnią istotną rolę w przygotowaniu i odpowiedzi na zmieniające się warunki pracy. Kursy dla pedagogów w zakresie pracy z uczniem przybywającym do Polski, a także w łączeniu go ze środowiskiem zastanym niezbędnie muszą odnosić się do problematyki prawnej, psychologicznej i organizacyjnej.

Organizacje edukacyjne – ośrodek doskonalenia nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli – online oraz na miejscu – oznaczają kursy także poza ofertą edukacyjną czy doszkalającą. Organizacja edukacyjna wymaga odpowiedniego zarządzania i wyszkolenia kadry, która osiągnie samopoznanie, zdolność do rozpoznawania i antycypacji błędów i problemów, jak również późniejszej samodzielnej pracy na błędach i sukcesach. Dlatego tak istotne jest, aby ODN szkolenia i kursy dla pedagogów zapewniały budowanie i rozwijanie umiejętności tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Centrum doskonalenia nauczycieli pozwoli także pracownikom na uczestnictwo w kursach dotyczących rozwoju osobistego, tak nauczyciela, jak i dyrektora czy pedagoga specjalnego. Kursy i szkolenia to także możliwość sięgnięcia po awans zawodowy lub zmianę kwalifikacji.