college i system edukacji w USA
Kierunki studiów Rozwój

System edukacji w USA

Amerykański system edukacji oferuje studentom zagranicznym bogate pole wyboru. Przez szeroki wachlarz szkół, programów i lokalizacji, możliwości mogą przytłoczyć uczniów, nawet tych ze Stanów Zjednoczonych. Zrozumienie systemu szkolnictwa USA pomoże zawęzić wybór szkoły i opracowanie planu edukacji. Treść artykułu została oparta na zarządzeniach Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych „United States Network for Education Information (USNEI)” z 2008 roku. Poznaj system edukacji w USA, dowiedz się jakie są szkoły w Ameryce i licea w USA oraz co to jest college.

Edukacja podstawowa

Szkoły podstawowe w USA zazwyczaj uczą dzieci od przedszkola do piątej lub szóstej klasy. Uczniowie rozpoczynają naukę w wieku od 5 do 7 lat, w zależności od różnic w polityce stanowej, szczególnie w odniesieniu do tego, czy przedszkole jest obowiązkowe, i czy jest w ogóle oferowane.

System szkolnictwa w USA jest zorganizowany, jako program wczesnej edukacji, która w USA często odbywa się w szkołach podstawowych. Placówki publiczne są bezpłatne. Niektóre przedszkola są jednak programami samodzielnymi, istnieje szereg innych działalności oferujących różne formy edukacji, takich jak żłobki. Uczniowie mogą zapisać się do niektórych schematów przedszkolnych w wieku 3 lat, ale zazwyczaj rozpoczynają w wieku 5. Mogą obejmować one cały dzień lub pół.

Stany określają program nauczania, a okręgi, szkoły i poszczególni nauczyciele, decydują o sposobie jego realizacji. W systemie edukacji USA typowe przedmioty podstawowe to sztuki językowe (czytanie, pisanie, gramatyka i ortografia w języku angielskim), matematyka, nauki ścisłe i społeczne (geografia, historia stanów, historia Stanów Zjednoczonych, historia świata). Uczniowie mogą również pobierać nauki od swoich zwykłych nauczycieli lub tych od przedmiotów artystycznych, muzycznych, teatralnych, wychowania fizycznego, informatyki i innych. Często odwiedzają również bibliotekę co tydzień.

Szkoły w Ameryce  – szkolnictwo średnie

Szkolnictwo w USA zakłada, że zazwyczaj gimnazjum („junior high school”) obejmuje klasy od szóstej do ósmej, siódmej i ósmej lub czasami od siódmej do dziewiątej klasy. Szósta klasa zwykle zaczyna się w wieku około 11 lat.

Licea w USA przeważnie przypadają na okres od 9 do 12 klasy. Dziewiąta klasa zaczyna się zwykle w wieku około 14 lat, a uczniowie kończą ją zwykle w wieku około 18 lat. W niektórych przypadkach amerykańskie licea i gimnazja są połączone w jedną szkołę, od szóstej lub siódmej do dwunastej klasy.

W większości placówek, uczniowie mają pięć lub sześć lekcji każdego dnia i innego nauczyciela dla każdego przedmiotu. Prowadzący zwykle pozostają we własnych klasach, a studenci zmieniają pokoje dla każdego przedmiotu. W większości przypadków plany uczniów nie są jednolite. Według Departamentu Edukacji „Każdy uczeń szkoły średniej ma własny harmonogram i zestaw zajęć, który jest określany przez rodziców, pedagoga szkolnego i ucznia, na podstawie lokalnych wymagań ukończenia szkoły oraz zainteresowań, celów zawodowych i zdolności akademickich ucznia. ”

Szkoła w USA –  program

licea w usa
Źródło: Pexels.com

Typowy program nauczania, na poziomie gimnazjum i liceum obejmuje język angielski, matematykę, nauki ścisłe, nauki społeczne, sztuki piękne i wychowanie fizyczne. Kursy matematyki są zazwyczaj sekwencyjne, a algebra zaczyna się w ósmej lub dziewiątej klasie. Według Wydziału Edukacji, typowy program licealny (klasy 9-12) obejmuje następujące kursy całoroczne:

 • Cztery lata angielskiego.
 • Cztery lata historii lub nauk społecznych.
 • Trzy lata matematyki.
 • Dwa lata nauki języka obcego.
 • Dwa lata sztuki.
 • Cztery lata edukacji technicznej, zawodowej lub biznesowej.
 • Rok informatyki.
 • Dwa do trzech lat innych przedmiotów.

Podobnie jak w przypadku edukacji na poziomie podstawowym, to stany określają podstawę programową i wymagania maturalne. Następnie o wdrożeniu decydują okręgi szkolne, szkoły i nauczyciele. Podręczniki wybiera stan lub okręg szkolny.

W gimnazjach i liceach w USA uczniowie często mają jeden lub kilka przedmiotów do wyboru rocznie. Rodzaje oferowanych kursów do wyboru są bardzo zróżnicowane. Niektóre przedmioty mogą być ofertami specjalnymi związanymi z podstawowymi dyscyplinami, szczególnie na poziomie szkoły średniej. Na przykład zamiast lub jako dodatek do standardowych zajęć z języka angielskiego, studenci mogą mieć możliwość uczestniczenia w kursie z literatury amerykańskiej, brytyjskiej lub kobiecej.

Punktacja (credits)

Większość szkół średnich w całym kraju stosuje system punktów do pomiaru postępów uczniów na drodze do ukończenia szkoły w USA. Głównym stosowanym systemem kredytowym jest system kredytów Carnegie, który obejmuje 120 godzin lekcyjnych rocznie. Generalnie pojedyncza jednostka oznacza jedną godzinę zajęć przez pięć dni w tygodniu przez jeden rok szkolny.

Typy instytucji w systemie szkolnictwa w USA. Co to jest college?

W systemie szkolnictwa w USA, lokalne i młodzieżowe organizacje koncentrują się głównie na stopniach stowarzyszonych, podczas gdy kolegia maturalne nadają stopnie licencjata. Jednak instytucje noszące tytuł „college” mogą być również uniwersyteckimi oferującymi programy dla absolwentów. Na przykład Boston College to pełnoprawny uniwersytet badawczy, który przyznaje stopnie doktora. Zachował swoją nazwę najprawdopodobniej ze względu na swoją znaną sąsiednią instytucję, Boston University.

Ponadto istnieją różne duże, interdyscyplinarne uniwersytety państwowe oraz duża liczba prywatnych uniwersytetów, które oferują studia magisterskie i doktoranckie. Istnieją również monodyscyplinarne instytucje specjalnego przeznaczenia, które oferują programy w dziedzinach zawodowych, zawodowych i artystycznych na różnych poziomach edukacji.

Poniżej opisano niektóre z wielu typów instytucji w systemie edukacji w USA:

 • Kolegia społeczne (zwane również szkołami młodszymi).
 • Uczelnie sztuk wyzwolonych.
 • Historycznie czarne uczelnie i uniwersytety (HBCU).
 • Kolegia plemienne.
 • Instytucje hiszpańskojęzyczne.
 • Szkoły i uniwersytety magisterskie.
 • Uczelnie doktoranckie.
 • Uczelnie specjalistyczne.

Co to jest college?

system edukacji w Stanach Zjednoczonych i zakończenie roku szkolnego
Źródło: Pexels.com

College to mniejsza instytucja, która zazwyczaj oferuje stopnie licencjackie. Ich wersje community i junior obejmują dwuletnie studia. Większość uczelni oferuje stopnie licencjackie, a niektóre uczelnie mają również wyższe naukowe.

Wielu studentów zastanawia się, czy uniwersytet jest lepszy niż college. Obydwa warianty dalszej edukacji są równe w znaczeniu akademickim. W zależności od potrzeb studenta, jeden typ instytucji może być lepszym wyborem. Na przykład, jeśli uczeń chce uczęszczać do szkoły oferującej różnorodne programy i zajęcia, lepszą decyzją może być uniwersytet. Jeśli student ceni sobie małe klasy i bliższe relacje z profesorami, wtedy szkoła wyższa może być najlepszą opcją.

Źródło:

 • https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-org-us.html.