Studenci studiów psychologicznych.
Nauka

Studia psychologiczne nie tylko stacjonarnie

Studia psychologiczne to marzenie wielu osób, ponieważ wykonywanie zawodu psychologa wiąże się z prestiżem i uznaniem społecznym. Jednak aby zostać psychologiem, trzeba skończyć studia na kierunku psychologia.

Psychologia to trudny i wymagający kierunek studiów. Studenci muszą nastawić się na czytanie wielu opasłych tomów książek oraz poznanie rygorystycznych zasad etyki zawodu, aby w przyszłej pracy zawodowej kierować się głównie dobrem pacjenta lub klienta.

Studia psychologiczne – jednolite czy dwustopniowe?

Psychologię można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, a na niektórych uczelniach także wieczorowo. Najpopularniejsze są jednak jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym, a więc te trwające 5 lat (10 semestrów), kończące się obroną pracy dyplomowej i nadaniem tytułu magistra psychologii. Pięcioletnie studia stacjonarne to jednak nie jedyna możliwość. Studenci psychologii mogą wybrać również studia online – psychologia to wówczas studia jednolite magisterskie lub studia z tzw. awansem, które trwają maksymalnie 7 semestrów. W toku edukacji na tym kierunku realizowany jest program studiów pięcioletnich.

Na niektórych uczelniach studia psychologiczne mogą mieć również charakter dwustopniowy. Po 3 latach (6 semestrach) kończą się studia I stopnia, tzw. licencjat. Rzadko jednak studenci poprzestają na tym etapie i zapisują się na studia II stopnia, po których uzyskują tytuł magistra.

Specjalistyczne kierunki psychologiczne

Do wykonywania zawodu psychologa trzeba się dobrze przygotować, a to wiąże się z koniecznością wyboru specjalności. Psychologia to kierunek bardzo rozbudowany i szeroki, nie sposób więc być specjalistą w każdej jej dziedzinie. Dużym powodzeniem cieszy się psychologia społeczna, kliniczna i osobowości, a więc specjalności, które stricte wiążą się z funkcjonowaniem człowieka jako jednostki i części społeczeństwa. Można wybrać również specjalizację z psychologii zarządzania i organizacji lub neuropsychologię. Przed wyborem specjalności dobrze jest zweryfikować, jaka wiedza przyda się do zrealizowania planowanej ścieżki kariery.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się psychologia online, czyli studia prowadzone w większości lub w całości przez internet w ramach e-learningu oraz wykładów i seminariów. Na studiach psychologicznych realizowanych w tej formie można uzyskać taki sam poziom wiedzy, jak na tych stacjonarnych, a zdobyte informacje wykorzystać do rozpoczęcia kariery w zawodzie psychologa.