Uczęszczanie na studia podyplomowe da biznesu
Rozwój

Studia podyplomowe dla biznesu – na które warto zwrócić uwagę?

Żyjemy w czasach transformacji społecznych i gospodarczych. Ludzie biznesu muszą ciągle podnosić swoje kwalifikacje, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek. Jak stać się mistrzem biznesu? Gdzie warto studiować, aby jak najlepiej rozwinąć swój talent menedżerski? Czym charakteryzują się dobre studia podyplomowe dla biznesu?

Szkoły podyplomowe oferujące studia podyplomowe dla biznesu, biorą społeczną odpowiedzialność za programy nauczania. Krakowska Szkoła Biznesu UEK świadomie i precyzyjne modyfikuje swoje programy, tak aby dać współczesnym liderom, to co najbardziej jest im potrzebne w prowadzeniu i rozwijaniu ich organizacji. Studia podyplomowe MBA w KSB UEK koncentrują się wokół:

  • kompetencji miękkich (zwłaszcza roli przywódcy i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych),
  • nowego spojrzenia na wyniki firmy,
  • wpływu nowych technologii na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Rozwijanie tych obszarów ma decydujący wpływ na przetrwanie firmy w obliczu długofalowych kryzysów (na wykształcenie odporności organizacyjnej) oraz na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Tezę tę potwierdzają liczne badania naukowe (np. raport Marsh Risk Resilience), a także badania terenowe przeprowadzone przez pracowników naukowych KSB UEK, którzy rozmawiali z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie biznesu w naszym regionie i sprawdzili, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć liderzy w swojej pracy.

Studia podyplomowe dla biznesu – uczmy się od najlepszych

Studia podyplomowe oferowane w naszym kraju, różnią się między sobą poziomem edukacji i programem nauczania. Jak wybrać najlepszą szkołę biznesu? Pewną pomocą mogą być w tym przypadku międzynarodowe akredytacje, które są przyznawane szkołom zapewniającym najwyższy poziom nauczania. Takie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie ma Program Executive MBA KSB UEK dedykowany menedżerom najwyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Networking i międzynarodowe środowisko

Dobre studia podyplomowe to też takie, które przygotowują liderów biznesu do zarządzania wielokulturowym zespołem. W firmach są zatrudniani pracownicy pochodzący z różnych krajów i kultur, którzy często żyją poza granicami naszego państwa (pracują w trybie online) – organizacjom są potrzebni przywódcy wrażliwi, otwarci na odmienność i posiadający doświadczenie w kontaktach międzynarodowych. Studia podyplomowe dla biznesu stwarzają warunki do rozwoju tych umiejętności oraz nawiązania globalnej sieci kontaktów biznesowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Program International MBA w KSB UEK, który zdobył drugie miejsce w Rankingu Perspektywy w kategorii Studenci Programu (brano pod uwagę m.in. wielokulturowość kierunku oraz doświadczenie menedżerskie i zawodowe jego uczestników).

Studia podyplomowe dla biznesu

Studia podyplomowe przyspieszają karierę zawodową

Studia podyplomowe MBA to także propozycja dla osób, które nie posiadają jeszcze dużego doświadczenia menedżerskiego, ale chcą nadać odpowiedniego tempa swojej karierze zawodowej lub prowadzą własną działalność gospodarczą i chcą ją efektywnie rozwijać. Program MBA+Master realizowany na KSB UEK umożliwia rozwój kluczowych kompetencji biznesowych z zakresu marketingu, public relations, przywództwa oraz komunikacji w organizacji. 

Studia podyplomowe, które nadążają z duchem czasów

Kraków to miasto, które przyciąga wielu inwestorów z różnych branż. Szczególnie prężnie rozwija się w naszym regionie sektor IT. Wychodząc, naprzeciw potrzebom rynku Krakowska Szkoła Biznesu przygotowała Program MBA IT, którego celem jest edukacja dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją oraz budowania kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.

Jak wybrać najlepsze studia podyplomowe dla biznesu dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań organizacji? Przede wszystkim postawmy na jakość nauczania, na kadrę wykładowców, która posiada aktualną wiedzę oraz doświadczenie biznesowe. Zwróćmy uwagę na międzynarodowe akredytacje przyznawane tylko najlepszym programom nauczania na świecie (takie jak: EFMD i AMBA) oraz rankingi i opinie absolwentów studiów podyplomowych. Ważni są też studenci, z którymi będziemy się spotykać w czasie prowadzonych zajęć – kontakt z doświadczonymi menedżerami z różnych branż, krajów i kultur, jest inspirujący i ułatwia zdobywanie nowych rozwiązań dla swojego biznesu. Warto zwrócić uwagę na studia podyplomowe, które przekazują praktyczną, potrzebną i najbardziej aktualną wiedzę oraz kładą nacisk na rozwój kompetencji miękkich.