Stuneci uczący się na uniwersytecie we włoszech
Kierunki studiów Nauka Rozwój

Sapienza University of Rome we Włoszech – wszystko o uczelni

Wielu uczniów i studentów marzy o edukacji we Włoszech. Nic dziwnego – studia w słonecznej Italii wydają się spełnieniem marzeniem. Jednym z najczęściej wybieranych włoskich ośrodków edukacyjnych jest Uniwersytet Rzymski “La Sapienza” w Rzymie. Utworzony w XIV w. przez papieża Bonifacego VIII nadal zachwyca swoim rozmachem i wielowiekową tradycją.

Sapienza znaczy mądrość

Sapienza University of Rome, bo tak brzmi oficjalnie stosowana nazwa uniwersytetu, nosi zaszczytne miano największej uczelni w Europie. To także jeden z największych ośrodków edukacyjnych na świecie. Należy do grona 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Umożliwia realizowanie studiów na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim, a także zapisy na pojedyncze kursy oraz udział w tzw. szkole letniej i zimowej. Uniwersytet oferuje obszerną listę kierunków kształcenia, począwszy od klasycznych kierunków humanistycznych, aż po nauki przyrodnicze i matematyczne. Uczelnia nieustannie dąży do poprawy jakości kształcenia, korzystając z funduszy i dopłat państwowych, aby utrzymać najwyższą jakość nauczania. Przez ostatnie lata poczyniono duże inwestycje, m.in. w laboratoria oraz sprzęt badawczy, dzięki czemu University Rome może zaoferować jeszcze wyższy standard edukacji. Dzięki renomie uniwersytetu co roku w murach uczelni pojawiają się studenci z całego świata, co niewątpliwie przyczynia się do integracji naukowej i towarzyskiej oraz sprzyja zacieśnieniu współpracy międzynarodowej. Sapienza University to uczelnia publiczna, otwarta na studentów pochodzących spoza Italii.

W sercu Rzymu

Mimo długiej historii istnienia Uniwersytet Rzymski nie stroni od nowoczesnych technologii. Studiują na nim adepci nanotechnologii, inżynierii czy informatyki. Nie brakuje także zwolenników nauk humanistycznych i społecznych. Łącznie jest ich ponad 115 tysięcy.

Sapienza University zatrudnia prawie 6 tysięcy nauczycieli, którzy wykładają na 11 wydziałach, takich jak:

 • architektura,
 • ekonomia,
 • prawo,
 • farmacja i medycyna,
 • literatura i filozofia,
 • inżynieria lądowa i przemysłowa
 • nauki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze,
 • Szkoła Inżynierii Lotniczej.

W rankingu Times Higher Education 2021 University Rome zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich włoskich uniwersytetów, potwierdzając renomę uczelni. Wiele zajęć lub kursów prowadzonych jest w języku angielskim, by zachęcić do udziału w nich także studentów, którzy nie władają językiem włoskim. Dodatkowo spośród 280 kierunków studiów oferowanych przez uczelnię, aż ponad 50 z nich to studia w języku angielskim. Uniwersytet La Sapienza umożliwia skorzystanie z ponad 50 bibliotek oraz 18 muzeów. Uczelnia oferuje także uczestnictwo w tematycznych wykładach online, prowadzonych w języku włoskim (to tzw. MOOC – Massive Open Online Courses).

Studenci uczący się na sapienza university of rome
Źródło: Pexels.com

Zaszczytne grono

Ukończeniem studiów na Sapienza University może poszczycić się wielu znanych badaczy i naukowców. Wśród nich są:

 • Giulio Natta – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,
 • Carlo Rubbia – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki,
 • Franco Modigliani – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Absolwentami uniwersytetu są tak znane osobistości jak Mario Draghi (były prezes Europejskiego Banku Centralnego), Giuseppe Conte (były premier Włoch) czy Federica Mogherini (byłą wysoką przedstawicielkę Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Nowoczesność i tradycja

University of Rome korzysta z szeroko pojętej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, a także z przedsiębiorstwami, administracją publiczną oraz obywatelami kraju. Dzięki wielopłaszczyznowej interakcji z różnymi środowiskami może więc sprostać licznym wymaganiom, jakie stawia przed uczelniami szybko postępujący rozwój gospodarczo-społeczny. Równocześnie Uniwersytet Rzymski nie zapomina o swojej działalności edukacyjnej, otwierając mury uczelni dla obcokrajowców oraz wszystkich chętnych, pragnących studiować we Włoszech.

Zapewnia także dofinansowanie dla studentów będących w gorszej sytuacji materialnej oraz wsparcie dla studentów z krajów rozwijających się. Na terenie uczelni funkcjonuje wiele inicjatyw kulturalnych oraz sportowych. Studenci mogą zaangażować się w działalność chórów, zespołów muzycznych lub teatrów. University Rome wspiera aktywność studencką i przyczynia się do rozwoju nie tylko ich kariery naukowej, lecz także pasji i zainteresowań. Dzięki obecności studentów z wielu krajów zagranicznych Uniwersytet Rzymski staje się kolebką dialogu i współpracy międzynarodowej.

Źródła:

 • Oficjalna strona University of Rome: https://www.uniroma1.it/it,
 • https://worldscholarshipforum.com/pl/universities-rome/.