Kobieta rozlicza pit.
Dom i Rodzina

Rozliczamy PIT-37 za 2020 rok. Które ulgi i kto może w nim uwzględnić?

Jeżeli czynność rozliczenia PIT-37 za ubiegły rok dopiero przed Tobą, masz jeszcze szansę nieco doedukować się w tym temacie oraz dowiedzieć, którego typu ulgi mogą pomniejszyć dochody oraz podatek za 2020 rok. Poniższy tekst dostarczy Ci garści cennych informacji. Zaczynamy!

Rozliczanie PIT-u.

Ulgi w PIT-37 – zobacz, które Ciebie dotyczą

Termin składania formularza PIT 37 upływa wraz z dniem 30 kwietnia 2021 r. Ci, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku podatkowego, nie mają chwili do stracenia. W tegorocznym zeznaniu podatkowym mogą uwzględnić szereg ulg, w tym ulgę prorodzinną, termomodernizacyjną, rehabilitacyjną, ulgę na samochód, ulgę na leki, ulgę na Internet, a także szereg darowizn. Do rozliczenia darowizn służy załącznik PIT/O, na podstawie którego uwzględnia się darowizny na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, walki z COVID-19, jak również darowizny na cele edukacji zawodowej czy też darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych.

Ulga prorodzinna – jakie zasady obowiązują w ich przypadku?

Jeśli chodzi o ulgi w PIT 37, tą najczęściej spotykaną, z których korzystają polscy podatnicy, jest ulga prorodzinna. W przypadku posiadania jednego dziecka rodzice mogą odliczyć kwotę 1112,04 zł rocznie. Należy tu wspomnieć, że obowiązujący jest tu limit dochodów rodziców, który w roku podatkowym 2020 wynosił 112 tysięcy złotych. Rodzice, których łączne dochody przekroczyły tę kwotę, nie mogą skorzystać z ulgi. W przypadku dwójki dzieci ulga jest na poziomie 2224,08 zł rocznie. Rodzina z 3 dzieci może już odliczyć 4224,12 zł rocznie, zaś z czworgiem 6924,12 zł rocznie. Każde kolejne dziecko będzie dodawało do kwoty ulgi po 2700 złotych rocznie. Należy pamiętać, że odliczenie od podatku powyższych kwot przysługuje jedynie tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują opiekę nad dziećmi. Opłacanie samych alimentów nie uprawnia do skorzystania z niej. Rodzice wszystkich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia (a w przypadku młodzieży wciąż się uczącej – do ukończenia 25. roku życia) mają prawo do ulgi prorodzinnej. Rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami, które mają wypłacany zasiłek pielęgnacyjny również.

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje i w jaki sposób należy ją udokumentować?

Jeżeli w 2020 roku dokonałeś termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem, masz prawo odliczyć poniesione na ten cel wydatki od swojego dochodu, a tym samym pomniejszyć podatek za ubiegły rok podatkowy. Co obejmuje ulga termomodernizacyjna? Przede wszystkim zakup materiałów budowlanych, ale również urządzeń czy sfinansowania samych usług związanych z ociepleniem i uszczelnieniem budynku mieszkalnego, a więc z ograniczeniem strat ciepła. Jeśli chcesz odliczyć te wydatki, pamiętaj, że w okresie 3 lat (liczonych od ostatniego dnia roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek) musisz zakończyć wszelkie prace z tym związane. W przeciwnym razie nie masz prawa do takiego odliczenia. Należy gromadzić też wszelkie faktury VAT, związane z zakupem materiałów, sprzętów czy skorzystaniem z usług, gdyż prawo przewiduje obowiązek ewidencjonowania wydatków. Ich wysokość ustalana jest bowiem na podstawie zgromadzonych dokumentów sprzedażowych. Nie musisz jednak przedstawiać przeprowadzonego audytu energetycznego budynku, aby móc skorzystać z odliczenia. Warto również pamiętać, że maksymalna kwota ulgi, jaką można odliczyć w ramach termomodernizacji domu wynosi 53 tysiące złotych.