Uniwersytet Oksfordzki jako najlepsza uczelnia w rankingu
Nauka Rozwój

Ranking uczelni w europie

Uniwersytety europejskie zajmują nieco ponad 40 procent miejsc na liście najlepszych uczelni świata. Ranking uniwersytetów  na świecie Times Higher Education World 2021 obejmuje ponad 1500 uczelni na całym świecie. Nieco ponad 500 z nich znajduje się w Europie.

Ranking uniwersytetów na świecie a ranking uniwersytetów w europie

Angielska instytucja – Uniwersytet Oksfordzki – zajmuje pierwsze miejsce w europejskiej tabeli (i w ogólnych rankingach uczelni), wraz z ponad setką innych placówek w całym zestawieniu. Hiszpania jest kolejnym najliczniej reprezentowanym krajem europejskim z 50 instytucjami.

Spośród uniwersytetów w Europie kontynentalnej najwyższe miejsce zajmuje szwajcarska placówka – ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu, plasując się w pierwszej piątce w Europie i zajmując 14. miejsce w światowym rankingu uczelni wyższych 2021.

Rankingi uczelni

W pierwszej dziesiątce znajdują się brytyjskie, szwajcarskie, szwedzkie i niemieckie instytucje, ale większość czołowych miejsc zajmują angielskie. Zostały ocenione pod kątem ich środowiska dydaktycznego, badawczego, wpływu badań i perspektyw międzynarodowych. Metodologia World University Rankings, na której opiera się ranking europejski, została poddana niezależnej kontroli w 2016 r.

Podczas gdy Włochy w zestawieniu reprezentowane są przez 49 uniwersytetów, ich najwyżej klasyfikowana placówka – Uniwersytet Boloński na 167 miejscu – nie znajduje się w pierwszej 50 w Europie ani w pierwszej 100 w światowych rankingach uczelni wyższych 2020.

W innych częściach Europy kraje skandynawskie osiągają dobre wyniki, a Szwecja i Finlandia cechują się jednymi z najlepszych wyników w stosunku do wielkości populacji, z odpowiednio 12 i 9 instytucjami w rankingu. Czołowa szwedzka uczelnia – Instytut Karolinska – znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce światowego zestawienia uniwersytetów w 2021 r., a fiński Uniwersytet w Helsinkach znajduje się w pierwszej setce. W rankingu znalazło się również 19 placówek polskich, a najwyżej z nich sklasyfikowany został Uniwersytet Jagieloński.

W tabeli Europa inne dobre wyniki w stosunku do wielkości populacji to Dania (siedem uniwersytetów – na czele z Uniwersytetem w Kopenhadze) i Republika Irlandii (łącznie dziewięć uczelni).

Top 5 uniwersytetów w Europie

1. Ranking uczelni w europie: Uniwersytet Oksfordzki

Nie ma konkretnej daty, która wskazywałaby na powstanie Uniwersytetu Oksfordzkiego, ale uważa się, że założony został w XIII wieku. Od tego czasu stał się jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie.

Uniwersytet ma największy system biblioteczny w Wielkiej Brytanii z ponad 11 milionami dzieł. Znajduje się tam również wiele muzeów i galerii, w tym Ashmolean, które jest najstarszą taką placówką w Zjednoczonym Królestwie i najstarszym muzeum uniwersyteckim na świecie. Posiada znaczące kolekcje i dzieła takich artystów jak Michał Anioł, Turner i Picasso.

2. Ranking uniwersytetów w europie: Uniwersytet Cambridge

University of Cambridge to publiczny uniwersytet badawczy w Wielkiej Brytanii, założony w XIII wieku.

Uczelnia, podobnie jak wiele innych instytucji o ugruntowanej pozycji, ma wiele tradycji. Do 1909 r. studentowi z najniższą oceną na końcowym egzaminie z „Mathematical Tripos” (jeden z kursów dostępnych na uczelni) prezentowano metrową drewnianą łyżkę. Przyrząd jest teraz wystawiony w St. John’s College.

3. Rankingi uczelni: Imperial College London

Imperial College London to jedyny uniwersytet w Wielkiej Brytanii, który całkowicie koncentruje się na nauce, inżynierii, medycynie i biznesie.

Uczelnia dążyła do wzmocnienia swoich więzi z resztą Europy, inwestując ponad 15 milionów euro w nowe granty dla naukowców ze wszystkich czterech wydziałów, uruchamiając Europejski Fundusz Partnerski. Miał on na celu pomóc w rozwijaniu nowej współpracy z kontynentalnymi kolegami i komisarzem UE ds. badań, nauki i innowacji w celu omówienia sposobów zacieśnienia europejskich powiązań badawczych.

Uczelnia przyciąga co roku studentów z ponad 125 krajów i jest uważana za jedną z najbardziej kosmopolitycznych placówek na świecie.

Studenci najlepszej w rankingu uczelni
Źródło: Pexels.com

4. Ranking uczelni: ETH Zurych

ETH Zurich to placówka z wydziałami nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Instytut poprowadził ponad 20 laureatów Nagrody Nobla, w tym Alberta Einsteina.

Około 35 procent studentów uczelni pochodzi z zagranicy, a  uniwersytet stworzył międzynarodową bazę wiedzy, aby nawiązywać kontakty badawcze i dydaktyczne na całym świecie.

5. Ranking uczelni wyższych na świecie: University College London (UCL)

UCL był pierwszym uniwersytetem założonym w Londynie i pierwszym w Wielkiej Brytanii, który był całkowicie świecki i przyjmował studentów niezależnie od ich przekonań religijnych.

Od stycznia 2006 r. jest członkiem Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych. Jest obecnie jednym z pięciu działaczy brytyjskich (pozostałe to uniwersytety w Cambridge, Edynburgu, Oksfordzie i Imperial College w Londynie).

Uczelnia ma swój główny kampus w centrum Londynu, z wieloma obiektami w całym mieście i kampusem satelitarnym w Doha w Katarze.

Źródło:

  • Link do badania: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.