Osoba z rakiem pęcherza moczowego
Nauka

Rak pęcherza moczowego leczenie — co warto wiedzieć?

Rak pęcherza jest nowotworem rozwijającym się w błonie śluzowej pęcherza moczowego. W Polsce to jeden z najczęściej występujących nowotworów. Jako że liczba ta sale wzrasta, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat aktualnie dostępnych metod walki z rakiem. Zatem jak wygląda i jak przebiega leczenie raka pęcherza?

Leczenie operacyjne

Najczęściej stosowaną metodą walki z nowotworem pęcherza jest leczenie operacyjne. W zależności od zaawansowania choroby stosuje się odpowiedni do stadium zabieg chirurgiczny.

  • Cystektomia częściowa — polega na usunięciu tylko fragmentu pęcherza, na którym zlokalizowany jest guz. Dotyczy nowotworów we wczesnym rozwoju zlokalizowanych tylko w jednej części pęcherza moczowego.
  • Cystektomia radykalna — jest usunięciem całego pęcherza, wraz z otaczającymi węzłami chłonnymi. Stosuje się ją tylko w przypadku bardzo zaawansowanego stadium raka pęcherza.
  • TURBT (Transurethral Resection of Bladder Tumor) — najmniej inwazyjna metoda, pozwalająca na usunięcie guza przy pomocy specjalistycznego narzędzia, wprowadzanego przez cewkę moczową. Stosowana w najwcześniejszych stadiach rozwoju nowotworu.

Radioterapia

Radioterapia to metoda leczenia raka, która polega na stosowaniu promieniowania rentgenowskiego w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana jako samodzielna terapia lub w połączeniu z leczeniem operacyjnym. W przypadku raka pęcherza moczowego radioterapia może być stosowana przed operacją (neoadiuwantowo), aby zmniejszyć rozmiar guza, lub po operacji (adiuwantowo), w celu zniszczenia ewentualnych pozostałości komórek nowotworowych.

Warto dodać, że radioterapia może powodować pewne skutki uboczne, takie jak ból lub podrażnienie w okolicy napromienianej, zmęczenie, nudności, czy biegunka. W większości przypadków skutki te są jednak przejściowe i ustępują po zakończeniu terapii.

Immunoterapia

Immunoterapia to nowoczesna metoda leczenia raka, która polega na pobudzeniu układu odpornościowego do walki z komórkami nowotworowymi. W przypadku raka pęcherza moczowego stosuje się immunoterapię za pomocą leków z grupy inhibitorów punktów kontrolnych, takich jak atezolizumab czy pembrolizumab. Immunoterapia może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Chemioterapia

Chemioterapia to leczenie farmakologiczne, mające na celu zniszczenie komórek nowotworowych za pomocą specjalnych leków cytostatycznych. W przypadku raka pęcherza moczowego chemioterapia może być stosowana przed operacją (neoadiuwantowo), aby zmniejszyć rozmiar guza, po operacji (adiuwantowo), w celu zniszczenia ewentualnych pozostałości komórek nowotworowych, lub jako terapia paliatywna, mająca na celu złagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Warto pamiętać, że chemioterapia może wiązać się z różnymi skutkami ubocznymi, takimi jak utrata apetytu, nudności, wymioty, osłabienie, czy wypadanie włosów. Skutki te są jednak indywidualne i zależą od dawki leków oraz czasu trwania terapii.