Maturzystka robiąca powtórzenie do matury z polskiego
Dom i Rodzina Rozwój

Powtórka do matury – o czym pamiętać?

Matura to dla wielu uczniów bardzo stresujący czas. To nierzadko pierwszy prawdziwy egzamin, który nie bez powodu nazywany jest egzaminem dojrzałości. Warto sobie uświadomić wagę tego ważnego “sprawdzianu”. Jednak niech to nie paraliżuje niepotrzebnym strachem. Odpowiednia powtórka do matury jest gwarancją sukcesu.

Odpowiednie przygotowanie i powtórka do matury

Wiele egzaminowanych, rozsądnie bierze się do powtórki już o wiele wcześniej. Im szybciej rozpoczęte działania, tym lepsze rezultaty na końcu. W sieci pojawiają się tysiące wyszukiwań: “powtórki do matury polski”, “powtórka przed maturą polski”, “powtórki do matury z angielskiego”, “matura polski powtórka”,
“matura z polskiego powtórka”. Maturzyści zadają sobie pytanie: co powtórzyć do matury z polskiego? Powtórzenie do matury z polskiego warto dobrze zaplanować, ponieważ materiału jest sporo, ale nie ma powodu, aby się bać.

Matura polski powtórka – forma egzaminu

Matura z tego przedmiotu na poziomie podstawowym dzieli się na dwie części:

  • Pierwsza, to część, która zawiera tzw. test językowy, który zawiera zadania z czytania ze zrozumienia, niektóre obszary językoznawcze (gramatyka).
  • Druga, to część pisemna, czyli wypracowanie, na wybrany przez maturzystę temat (z podanych).

Warto wziąć to pod uwagę, zaczynając powtórki do matury z polskiego. Forma matury sugeruje obszary, które należałoby powtórzyć. Powtórzenie do matury z polskiego warto rozgraniczyć sobie wg. wyżej wymienionych części. To ułatwi harmonijne ułożenie wiedzy i rozplanowanie nauki.

Matura z polskiego powtórka – część językowa

Co powtórzyć do matury z polskiego, aby dobrze napisać test językowy? Najlepszą techniką jest rozwiązywanie testów z poprzednich lat, ponieważ formuła nie zmienia się. To najczęściej proponowana przez nauczycieli forma nauki do egzaminu. Powtórki do matury z polskiego warto więc zacząć właśnie od tego. To pomoże wyłapać braki i uświadomi, co należałoby sobie przypomnieć.

Jeśli chodzi o część czytania ze zrozumieniem – “trening czyni mistrza”. Każdy kolejny rozwiązany arkusz będzie przybliżał do sukcesu. Warto również przypomnieć sobie pewne podstawowe zagadnienia gramatyczne, ponieważ pytania nierzadko do nich nawiązują.

Jakie to obszary?

Przede wszystkim części mowy (np. rzeczownik i czasownik) oraz części zdania (np. podmiot i orzeczenie). Poza tym niejednokrotnie pojawiają się zagadnienia dotyczące funkcji językowych oraz stylów wypowiedzi, ponieważ łatwo je ukazać na konkretnym fragmencie tekstu. Wiedza, którą absolutnie powinien mieć maturzysta, dotyczy rodzajów literackich. Pytania o nie mogą się pojawić w teście językowym. Ważne są także w kontekście pisania wypracowania.

Matura z polskiego powtórka – część pisemna

Jeśli chodzi o część pisemną egzaminu, to przede wszystkim warto przypomnieć sobie zarys epok literackich: od antyku, po współczesność oraz lektury, które pojawiały się w danym okresie. Dlaczego? Zapewni to szeroki wachlarz możliwości argumentacji w wypracowaniu. Dzięki temu żaden temat, który się pojawi, nie będzie nieprzyjemnym zaskoczeniem. Niebagatelnym aspektem nauki do matury jest przypomnienie kontekstu historycznego oraz literackiego danego tekstu kultury. Odpowiednia powtórka do matury, z uwzględnieniem lektur, to zdana matura! Jednakże najważniejsze, to użyć lektur poprawnie, bez popełnienia błędu kardynalnego.

Jeśli maturzysta dobrze czuje się z utworami lirycznymi, może spróbować swoich sił w interpretacji wiersza. Warto pamiętać, że odpowiednie uzasadnienie postawionej tezy interpretacyjnej, jest gwarancją wysokiej punktacji. Warto więc “wczytać się” w wiersz, spróbować zrozumieć jego sens. Często pomagają sporządzane krótkie notatki, słowa-klucze, podczas lektury liryki. To niedoceniana forma egzaminu – a szkoda – bo pozostawia wiele możliwości osobistych spostrzeżeń ucznia.

Podobnie jak w przypadku testów językowych, warto napisać trochę prac i dać do sprawdzenia nauczycielowi-poloniście. Każda napisana praca będzie poprawiać umiejętności. To bardzo ważna część egzaminu i powtórka musi być solidna – będzie niejednokrotnie wymagać o wiele więcej niż np. powtórki do matury z angielskiego.

Matura polski powtórka – źródła

Oczywiście, internet zawiera wiele wartościowych treści nauki, jednakże nie wszystkie takie są. Zamiast wpisywać wyżej wymienione frazy w wyszukiwarce “powtórki do matury polski”, “powtórka przed maturą polski”, warto sięgnąć po źródła naukowe: podręczniki oraz opracowania. W nich jest najwięcej rzetelnej wiedzy, która przyda się maturzystom.

Maturzystka wykonująca powtórki do matury z angielskiego

Matura z języka angielskiego, podobnie jak matura z polskiego powtórka, podzielona jest na dwa etapy – etap ustny i pisemny.

Część ustna trwa zazwyczaj 15 minut, a maturzysta ma za zadanie uczestniczyć w dialogu z egzaminatorem na podany temat, opisać ilustrację i odpowiedzieć na 3 pytania oraz wypowiedzieć się na temat wylosowanego tekstu, odpowiadając przy tym na dwa pytania.

Druga część to część pisemna, na która składa się rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

Warto wykonać powtórki do matury z angielskiego, wówczas możemy być spokojni, że wszystko pójdzie pomyślnie!

Źródło artykułu:

  • I. Boruc, H. Sprengel, E. Werkowska, Tablice polonistyczne, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2006 (również doświadczenia własne)