Kobieta pomaga w pisaniu pracy licencjackiej
Nauka

Pomoc w pisaniu prac licencjackich, magisterskich, zaliczeniowych

W związku z dużym szumem informacyjnym oraz stałe wzrastającym tempem życia, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc przy pisaniu prac zaliczeniowych. Do takich zalicza się również prace licencjackie, czy magisterskie. O ile zdobycie informacji w naszych czasach nie jest bardzo skomplikowane, jak również przeprowadzenie własnych badań to nie jest duży problem, o tyle ubranie tego we właściwe słowa może być dużym wyzwaniem. Samo usystematyzowanie zebranych informacji i wyciągnięcie właściwych wniosków również może wymagać wsparcia.

Pomoc w oparciu o doświadczenie

Magisterka czy nawet licencjat bywa zmorą nawet najzdolniejszych studentów. Sam dobór słów, właściwy szyk zdań i ciąg przyczynowo-skutkowy to utrapienie każdego, kto za pisanie bierze się z przymusu. Jest jednak kilka osób, które nie tylko potrafią, ale również lubią to robić. Dzięki temu są w stanie zaoferować pomoc na wielu płaszczyznach.

Jako, że praca licencjacka często jest pierwszym tak poważnym wyzwaniem, młody student nie wie jak zacząć. Struktura, podział na rozdziały, to wszystko teoretycznie jest opisane. Istnieją wytyczne, często dla poszczególnych jednostek odmienne. Jednak, co innego reguły na papierze, a co innego zmierzyć się z tym samodzielnie.

Często potrzebujemy pomocy podczas pisania naszej pierwszej pracy zaliczeniowej, potrzebujemy jej również pisząc magisterkę. Czasami pomoc jest niewielka, wystarczy właściwy komentarz, wskazanie kierunku. Czasami potrzebna jest większa pomoc, drobne przeredagowanie, poprawki. Wiele zależy również od tego na jaki temat piszemy naszą pracę licencjacką. Im bardziej ambitne studia, tym bardziej fachowej pomocy potrzebujemy.

Przygotowanie do pisania pracy

Niezależnie od tego czy korzystamy z czyjejś pomocy czy nie, ważne jest dobre przygotowanie przed rozpoczęciem pracy. Warto przejrzeć swoje materiały, aby upewnić się czy nie zabraknie nam zasobów w kluczowym momencie tworzenia naszej pracy licencjackiej czy magisterki. Do najważniejszych elementów możemy zaliczyć:

  • zebrany i posortowany przegląd literatury,
  • wyniki własnych badań, jeśli były częścią pracy, dostępne pod ręką,
  • wstępnie określone wnioski,
  • ramowy plan finalizacji poszczególnych fragmentów,
  • zaplanowane spotkania z promotorem akceptującym nasze postępy,
  • określony temat i kluczowe zagadnienia.

Dobrym pomysłem na owocną współpracę z osobą, która pomoże nam w pisaniu pracy licencjackiej czy magisterki jest spisanie oczekiwań na samym początku. Nie musi to być szczegółowa umowa, a raczej rodzaj zobowiązania do efektywnego wykorzystania czasu i materiałów przez obie strony.

Systematyka, nasz największy sprzymierzeniec i najgorszy wróg

Jak z każdym przedsięwzięciem, tak i z pisaniem prac kluczowa jest regularna praca. Prawie zawsze możliwe jest zablokowanie w naszym terminarzu czasu na pracę nad tak ważnym projektem. Ważne by wybierać ten termin w oparciu o nasz rytm dobowy. Po zarezerwowaniu czasu w kalendarzu najtrudniej jest tego terminu przestrzegać. Powinniśmy wtedy zawsze poświęcać się naszej pracy, nawet jeśli będzie to tylko czytanie jej po raz kolejny celem znalezienia błędów stylistycznych czy gramatycznych.

Jeśli wiemy, że nasze życie nie pozwoli na takie rozwiązanie, warto skorzystać z pomocy. Wsparcie w takim przypadku jest kluczowe. Dodatkowo, korzystając z wsparcia eksperta podczas pisania pierwszej pracy możemy wyciągnąć świetne lekcje. Często doświadczenie owocuje podczas pisania kolejnych prac. W najlepszych wypadkach uczeń może stać się nauczycielem.

Artykuł został napisany we współpracy z: http://pisanie-student.pl