Ciche mieszkanie w którym przeprowadzono wcześniej pomiar hałasu
Dom i Rodzina

Pomiary hałasu w mieszkaniu – co warto wiedzieć?

Hałas jest uznawany za zanieczyszczenie środowiska. Wpływa on źle na samopoczucie i zdrowie każdego z nas, tak samo jak np. spaliny czy inne szkodliwe substancje. Warto wiedzieć w jaki sposób można przeprowadzić pomiar hałasu we własnym mieszkaniu i co zrobić jeżeli jest on za wysoki w stosunku do norm określonych przez przepisy.

Pomiar hałasu

Aby wykonać pomiary hałasu w mieszkaniu wystarczy zaopatrzyć się w specjalne urządzenie zwane sonometrem lub decybelomierzem. Otrzymanie prawidłowego i obiektywnego wyniku jest możliwe tylko jeżeli pomiar potrwa godzinę i nie będzie się brało pod uwagę dźwięków nadzwyczajnych czyli np. przejeżdżających pojazdów uprzywilejowanych czy narzędzi wykorzystywanych do remontu dróg.

Z pomiaru godzinnego wyciąga się średnią. Jeżeli okaże się, że jest ona wyższa niż określają przepisy konieczne jest zawiadomienie określonych służb.

Aparatury do dokonywania pomiaru są łatwo dostępne i każdy może je zakupić za kilkaset złotych.
Obowiązujące normy hałasu

Państwowa Inspekcja Pracy i Ministerstwo Ochrony Środowiska określiło następujące normy hałasu:

55 dB w dzień i 45 dB w nocy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców,
55 dB w biurach, pomieszczeniach administracyjnych i komercyjnych,
65 dB – w biurach obsługi klienta i w sekretariatach,
75 dB – w pomieszczeniach, w których znajduje się źródło hałasu.

Warto zaznaczyć, że osoby chcące zakupić nieruchomość mogą wcześniej sprawdzić jaki poziom hałasu panuje w danej okolicy. W tym celu warto wykorzystać tzw. mapę akustyczną. Jest ona dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta lub Gminy, a także na stronach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Takie mapy są regularnie uaktualniane.

Jeżeli pomiar hałasu wykazał przekroczenie normy należy zgłosić ten fakt w odpowiednie miejsce. Jeżeli chodzi o hałas przemysłowy, organem odpowiedzialnym jest Państwowa Inspekcja Pracy, hałas komunikacyjny zgłasza się do Wydziału Ochrony Środowiska, natomiast hałas komunalny do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.